Galactic archaeology in and around the Milky Way

Op 9 december 2011 promoveerde Else Starkenburg aan het Kapteyn Astronomisch Instituut van de Rijks Universiteit Groningen op haar onderzoek naar galactische archeologie, in en nabij het Melkwegstelsel.

Er valt veel te leren in onze “kosmische achtertuin”: Alleen in onze eigen Melkweg en enkele sterrenstelsels daaromheen kunnen we sterren individueel bestuderen en daaruit belangrijke informatie afleiden over sterrenstelsels in het algemeen. Omdat sterren een unieke chemische vingerafdruk behouden tijdens hun leven en ook hun kinematica lang behouden blijft, kan het bestuderen van sterren ons veel vertellen over het verleden.

In haar proefschrift zijn een aantal onderwerpen onderzocht binnen dit vakgebied van de Galactische archeologie. Zo is gezocht in de buitenste delen van de Melkweg naar substructuren in positie en snelheden die overblijfselen kunnen zijn van de vernietiging van kleinere stelsels door de Melkweg, ook wel “kosmisch kannibalisme” genoemd. Ze vindt verscheidene substructuren en concludeert dat minstens 10%, maar wellicht de gehele buitenste delen van onze Melkweg zijn opgebouwd uit de restanten van vernietigde kleinere stelsels.

Vervolgens richten ze zich op de studie van de kleinere satellitietstelsels die (nog) niet vernietigd zijn door de gravitationele interactie met de veel grotere Melkweg waar ze omheen draaien. Een verrassend resultaat uit eerder werk was dat er in deze stelsels geen hele primitieve sterren gevonden waren. Ze laat zien dat deze sterren wel aanwezig zijn. Een verdere studie naar de elementen in de atmosfeer van enkele van deze sterren toont aan dat de chemische eigenschappen van deze populatie beter overeenkomen met de sterren in de Melkweg dan de dominante populatie. Ook gebruiken we modellen om de vorming en evolutie van satellietstelsels na te bootsen.
De gemodelleerde satellietstelsels blijken in vele aspecten goed overeen te komen met de waarnemingen.

Vrijdag 9 december 2011, 11.00 uur.
Kapteyn Instituut, Rijksuniversiteit Groningen
Academiegebouw
Broerstraat 5, Groningen
Promotoren:
Prof. dr. E. Tolstoy
Prof. dr. A. Helmi
Dr. V. Hill