From Cosmic Ray to Radio Pulse

Vrijdag 19 december 2008 is Sven Lafebre gepromoveerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een onderzoek naar het radiosignaal van ultra-hoog energetische kosmische straling, zeldzame deeltjes die met enorme snelheid op de aardatmosfeer knallen waarbij ze een regen van secundaire deeltjes veroorzaken. Een van de grootste open vragen in de sterrenkunde is de aard en herkomst van deze straling.

In dit proefschrift onderzoekt Lafebre de mogelijkheid om eigenschappen van het originele kosmische deeltje te bepalen aan de hand van korte radiopulsen die ze indirect in de atmosfeer produceren. Door dit radiosignaal te bestuderen in plaats van de secundaire deeltjes die de grond bereiken, krijgt men een integraal beeld van de deeltjesregen en daarmee extra informatie over het originele deeltje. Het blijkt goed mogelijk om op statistische basis van een groot aantal gebeurtenissen vast te stellen of de kosmische deeltjes bijvoorbeeld protonen of fotonen zijn. De gevonden methode zal worden toegepast in LOFAR.

Vrijdag 19 december 2008
Radboud Universiteit Nijmegen
afdeling Sterrenkunde
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Promotores: Prof. dr. H. Falcke, prof. dr. J.M.E. Kuijpers