Fast Radio Bursts with Apertif (promotie Leon Oostrum, UvA)

Fast Radio Bursts with Apertif (promotie Leon Oostrum, UvA)

Op 24 juni hoopt Leon Oostrum te promoveren aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar pulsars en snelle radioflitsen. Zijn promotor is Ralph Wijers. De copromotor is Joeri van Leeuwen.

Pulsars en snelle radioflitsen (Fast Radio Bursts) zijn twee categorieën van kortstondige radiosignalen, waarmee we de extremen van het heelal kunnen waarnemen. De focus van Leon Oostrum in zijn onderzoek is tweeledig: enerzijds de zoektocht naar en studie van deze radiobronnen, en anderzijds de ontwikkeling van nieuwe, high-tech instrumentatie waarmee in real-time naar nieuwe bronnen gezocht kan worden. Oostrum maakt gebruik van het Apertif Radio Transient System, een instrument bij de Westerborktelescopen. 

Bron: UvA