Faraday tomography of the galactic ISM with the WSRT

Dominic Schnitzeler heeft onderzoek gedaan naar de de eigenschappen van het magneetveld in onze Melkweg en in andere sterrenstelsels. Hij maakte hierbij gebruik van waarnemingen met de Westerbork Radio Telescoop. Schnitzeler promoveerde op 15 mei 2008 op dit onderzoek aan de Universiteit Leiden.

Over de eigenschappen van het magneetveld in onze Melkweg en in andere sterrenstelsels bestaan nog veel vragen. Hoewel er al geruime tijd modellen bestaan voor de mechanismen die het magneetveld op galactische schaal opwekken (waaronder zgn. galactische dynamo's), is tot nu toe nog geen diepgaande observationele toetsing van die modellen mogelijk geweest. De voornaamste reden daarvoor is dat het vanuit onze positie in de schijf van de Melkweg niet eenvoudig is om een goed globaal beeld te krijgen, terwijl in andere sterrenstelsels de resolutie vaak niet toereikend is, en er geen diepte-informatie kan worden verkregen.

In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het feit dat het magneetveld 'zichtbaar is' door de (lineair gepolariseerde) synchrotronstraling die relativistische elektronen in het galactische magneetveld uitzenden. Een bijkomend effect van het magneetveld is dat het, in samenwerking met niet-relativistische elektronen in het Interstellaire Medium, de polarisatietoestand van de synchrotronstraling verandert t.g.v. Faraday draaiing (d.w.z. 'dubbelbreking') in het magneto-ionische medium. Daarom wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van waarnemingen, met de Westerbork Radio Telescoop, van de galactische radiostraling en in het bijzonder van de polarisatie-eigenschappen daarvan.

Donderdag 15 mei, 16.15 uur
Universiteit Leiden
Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen
Promotores: Prof.dr. G.K. Miley en prof.dr. A.G. de Bruyn (RU Groningen)