Exploring the Transient Sky - Promotie Dario Carbone (UvA)

Op 21 oktober promoveerde Dario Carbone aan de Universiteit van Amsterdam op onderzoek naar de uitbarstingsfrequentie van zogeheten 'vergankelijke bronnen'. Vergankelijke bronnen zijn objecten in de ruimte die niet de hele tijd zichtbaar zijn, maar die slechts gedurende korte tijdspannes - de uitbarstingen - een grote helderheid vertonen. Dario Carbone onderzocht een van de belangrijkste parameters in de karakterisering van deze bronnen: de uitbarstingsfrequentie, dat wil zeggen het aantal uitbarstingen in een bepaald gebied van de ruimte per tijdsinterval.

Promotie: Dario Carbone: Exploring the Transient Sky: From Surveys to Simulations.
Anton Pannekoek Instituut voor Sterrenkunde, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Universiteit van Amsterdam
Datum: 21 oktober
Promotor: prof. dr. R.A.M.J. (Ralph) Wijers.
promotie Dario Carbone (UvA) - 21 okt
Proefschrift: http://dare.uva.nl/record/1/542042