Exploring jet properties in magnetohydrodynamics with gravity

Exploring jet properties in magnetohydrodynamics with gravity

Woensdag 3 april is Peter Polko gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op zijn  onderzoek naar de processen waardoor deeltjes in de straalstromen bij zwarte gaten een hogere energie krijgen. Volgens het algemeen geaccepteerde beeld vormen de geladen deeltjes een plasma dat versneld wordt door een schok, maar een betrouwbare omschrijving van dit proces ontbrak tot op heden.

De relativistische straalstromen die bij zwarte gaten ontstaan, kunnen een grote invloed uitoefenen op hun omgeving. Rond vormende sterren kunnen zij ervoor zorgen dat sterren zwaarder worden dan verwacht. De hoge energie van zulke staalstromen kan er ook voor zorgen dat het gas rond de kern van een sterrenstelsel wordt verwarmd of weggeduwd waardoor stervorming drastisch verminderd. Een goed begrip van de fysica van straalstromen is nodig om deze effecten te beschrijven.

Polko heeft in zijn onderzoek een model afgeleid dat de locatie van de schok in een straalstroom verbindt aan de omstandigheden vlakbij een zwart gat. De locatie van de schok geeft informatie over  de temperatuur, dichtheid, magnetische veldsterkte en deeltjessnelheid van de straalstroom op verschillende afstanden van het centrale zwarte gat. In het model zijn kinetische, thermische en elektromagnetische effecten meegenomen naast relativistische effecten en de invloed van de zwaartekracht.

Woensdag 3 april 2013
Astronomisch Instituut Anton Pannekoek, Universiteit van Amsterdam
Promotor: prof. dr. R.A.M.J. Wijers
Co-promotor: dr. Sera Markoff