Electronic spectroscopy of molecules of astrophysical interest (promotie Xavier Bacalla, UL)

Electronic spectroscopy of molecules of astrophysical interest (promotie Xavier Bacalla, UL)

Op 2 juli promoveerde Xavier Bacalla aan de Universiteit Leiden op het proefschrift met de titel "Electronic spectroscopy of molecules of astrophysical interest".

Bron: Universiteit Leiden