Early stages of clustered star formation: massive dark clouds throughout the Galaxy

Tot dusver waren de vroegste stadia van sterclusters, de zogeheten infrarode donkere wolken, alleen waargenomen in de binnenste delen van onze Melkweg. Wilfred Frieswijk beschrijft in zijn proefschrift de zoektocht naar en de ontdekking van zeer jonge stadia van sterclustervorming in de buitenste delen van de Melkweg. Hij is op 28 maart 2008 in Groningen gepromoveerd op dit onderzoek.

Het ontstaansproces van zware sterren (meer dan tien maal de zonsmassa) is moeilijk te onderzoeken. Deze sterren vormen vrijwel altijd in groepen, zogeheten sterclusters. De bekende groepen in onze Melkweg staan op grote afstand van ons. Bovendien speelt het begin van het ontstaansproces zich af binnen in een zeer dichte wolk van gas en stof die uitgezonden licht grotendeels absorbeert.

Tot dusver waren de vroegste stadia van sterclusters alleen waargenomen in de binnenste delen van onze Melkweg. De buitenste gebieden van de Melkweg zijn ook interessant om soortgelijke stervorming te bestuderen. Dit is namelijk relatief dichtbij de Aarde en de begincondities van stervorming zijn er anders dan in de binnenste delen van de Melkweg. Begrip van de invloed van begincondities op het stervormingsproces is essentieel en zal uiteindelijk leiden tot een beter inzicht in stervorming in onze Melkweg, in andere melkwegstelsels en in het vroege Universum.

Wilfred Frieswijk heeft voor zijn onderzoek gebruik gemaakt van infrarode waarnemingen van sterren en onderzocht of er statistische afwijkingen zijn in de kleurverdeling van deze sterren als gevolg van de aanwezigheid van moleculaire wolken. De aanwezigheid van moleculair materiaal, waaruit sterren ontstaan, is geverifieerd middels koolmonoxide waarnemingen. Met behulp van deze informatie zijn een aantal kandidaten geselecteerd. Zeer gedetailleerde waarnemingen met de Spitzer ruimtetelescoop laten de eerste identificatie van infrarode donkere wolken in de buitenste delen van de Melkweg zien.

Promotie: 28 maart 2008, 14.45 uur,
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit: wiskunde en natuurwetenschappen
Promotor: prof.dr. M. Spaans

Link naar dit proefschrift