Dynamical modelling of stellar streams in a cosmological setting - promotie Hans Buis

Dynamical modelling of stellar streams in a cosmological setting - promotie Hans Buis

Op 11 september promoveerde Hans Buist aan de Rijksuniversiteit Groningen. Buist analyseerde het gedrag van sterstromen onder invloed van een groeiend sterrenstelsel. Sterstromen ontstaan wanneer kleine groepen sterren zoals dwergstelsels en bolhopen uiteengescheurd worden door getijdenkrachten terwijl ze rond een groter sterrenstelsel bewegen.

Buist onderzocht de sterstromen in de Melkweg. Omdat de sterstromen bijna een baan rond de Melkweg beschrijven, hangen hun eigenschappen af van de zwaartekracht van de Melkweg en hoe deze is gegroeid in de loop van de tijd. In de modellen die ontwikkeld zijn door Buist heeft hij een specifieke signatuur gevonden van deze groei. Dit kan helpen bij het bepalen van de groei van de Melkweg op basis van nieuwe gegevens, zoals die van de Gaia satelliet. Deze satelliet meet nauwkeurig de beweging en andere karakteristieken van een miljard sterren in de Melkweg. Verder is gebleken dat het effect van een groeiend sterrenstelsel de bepaling van de huidige massaverdeling in de Melkweg kan verstoren.

Het onderzoek van Hans Buist vond plaats binnen het Kapteyn Instituut voor sterrenkunde en is gefinancierd door de European Research Council. Buist werkt momenteel als postdoc onderzoeker aan het Kapteyn Instituut.

Promotie: vrijdag 11 september 2015
Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Promotor: prof. dr. A. Helmi
Proefschrift (pdf)