Development of advanced superconductor-insulator superconductor mixers for terahertz radio astronomy (promotie Kirill Rudakov, RUG)

 Development of advanced superconductor-insulator superconductor mixers for terahertz radio astronomy (promotie Kirill Rudakov, RUG)

In de ochtend van 8 juli hoopt Kirill Rudakov te promoveren aan de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van zijn proefschrift luidt: Development of advanced superconductor-insulator superconductor mixers for terahertz radio astronomy. De promotoren zijn Andrei Barychev (RUG) en Valery Koshelets (Kotel'nikov Institute of Radioengineering and Electronics, Moskou, Rusland).

Kosmisch stof, koele materie en vele andere objecten in het verre heelal vertonen spectraallijnen in het terahertz frequentiegebied. Dit biedt daardoor een rijk “spectrum” aan informatie voor astronomische waarnemingen. Over het algemeen zijn deze sub-millimeter signalen extreem zwak, en zijn er dus zeer gevoelige detectors noodzakelijk om de waarneemtijd, die nodig is voor de gewenste nauwkeurigheid, binnen acceptabele grenzen te houden.

Doel van het onderzoek van Kirill Rudakov was het ontwerp en de ontwikkeling van supergeleidende hoogfrequent ontvangers in golfgeleider-technologie voor de 211-275 GHz, 600-720 GHz en 780-950 GHz frequentiebanden, en van planaire supergeleidende circuits om deze aan zogenaamde 'flux-flow' oscillatoren te koppelen. Dit werk vormt een brug van de numerieke simulatiemethodes gebruikt voor het ontwerp naar de ontwikkeling van experimentele instrumenten.

Kirill Rudakov voerde zijn promotieonderzoek uit bij de afdeling Sterrenkunde van het Kapteyn Instituut, met financiering van Kapteyn Instituut en NOVA. Hij werkt nu als postdoc aan de RUG.

Bron: Rijkuniversiteit Groningen | proefschrift