Depth and shadows (promotie Irene Polderman, RU)

Depth and shadows (promotie Irene Polderman, RU)

Op 22 maart verdedigt Irene Polderman haar proefschrift aan de Radboud Universiteit. Haar promotor is Marijke Haverkorn. Copromotor is Tess Jaffe (NASA). Het proefschrift van Polderman is getiteld: 'Depth and shadows: magnetic fields and cosmic rays in the Milky Way disk'. Ze bestudeerde de schijf van onze Melkweg aan de hand van kosmische straling en magnetische velden.

Bron: Radboud Universiteit