Connecting the Dots - Analysis, Development and Applications of the SimpleX Algorithm

Carinanevel Credit: ESO/T. Preibisch
Carinanevel Credit: ESO/T. Preibisch

Chael Kruip is op 20 oktober 2011 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op zijn onderzoek naar stralingstransport. hij heeft in zijn onderzoek gekeken naar verschillende aspecten van de stralingstransportcode SimpleX. Deze SimpleX-code is ook toegepast op verschillende astrofysische problemen.

20 oktober 2011
Sterrewacht Leiden, Universiteit van Leiden
Promotor: prof. dr. V. Icke