Commissioning the Auger prime radio detector: paving the way for mass separation (promotie Tomáš Fodran, RU)

Omslag proefschrift. (c) Tomáš Fodran
Omslag proefschrift. (c) Tomáš Fodran

Op maandag 16 september om 14.30 uur draait het om Tomáš Fodran. Hij verdedigt dan namelijk zijn proefschrift getiteld 'Commissioning the Auger prime radio detector: paving the way for mass separation'. Hij doet dat aan de Radboud Universiteit onder toezient oog van Promotor Jörg Hörändel.

Bron: Radboud Universiteit