Chemistry in evolving protoplanetary disks

De bouwstenen van reuzenplaneten blijken nog in een laat stadium van stervorming aanwezig te zijn. De Leidse sterrenkundige Bastiaan Jonkheid heeft met computermodellen aangetoond dat uit het gat in de stofschijf rond een jonge ster nog wel degelijk een grote planeet kan worden gevormd aangezien er alleen een gat in de stofverdeling, en niet in de gasverdeling blijkt te zijn. Jonkheids bevindingen zijn gepubliceerd in het tijdschrift Astronomy & Astrophysics. Hij is op 28 juni 2006 op dit onderzoek gepromoveerd.

Planeten worden gevormd in schijven van stof en gas rond jonge sterren. Deze schijven worden meestal waargenomen door straling van de stofdeeltjes. Het gas, dat 99% van de massa uitmaakt, is echter veel moeilijker te zien. Aangezien de vorming van planeten (en dan in het bijzonder reuzenplaneten als Jupiter) wordt gecontroleerd door het gas, is het relevant om de massa en verdeling van dit gas te achterhalen. In zijn proefschrift ‘Chemistry in evolving protoplanetary disks’ toont Jonkheid met behulp van chemische modellen aan dat protoplanetaire schijven tot in een laat evolutionair stadium gas vasthouden.

Promotie: 28 juni 2006
Promotor: Prof.Dr. E.F. van Dishoeck