Causing a stir: radiative and mechanical feedback in starburst galaxies

Causing a stir: radiative and mechanical feedback in starburst galaxies

Op 18 september 2014 is Marissa Rosenberg gepromoveerd op haar onderzoek naar de interactie tussen extreme sterformatie, het centrale superzware zwarte gat, en turbulentie en schokgolven in sterrenstelsels. Hiervoor heeft zij twee sterrenstelsels bestudeerd, NGC 253 en Arp 299. Beide 'extreme starburst galaxies’ zijn waargenomen met het Herschel Space Observatory. Rosenberg heeft haar onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit Leiden. 

Donderdag 18 september 2014
Sterrewacht Leiden, Universiteit Leiden
Promotoren: prof. dr. Frank Israel en prof. dr. Paul van der Werf