Backtracking the evolution of subdwarf B stars with asteroseismology

Haili Hu promoveert op 6 oktober 2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen (en de Katholieke Universiteit Leuven) op een onderzoek naar subdwerg B-sterren. Uit haar onderzoek blijkt dat de evolutie van subdwerg B-sterren te begrijpen is met behulp van asteroseismologie, de studie van pulserende sterren. Eerste metingen, vanaf de aarde, bevestigen haar theorie.

Asteroseismologie is een veelbelovende methode die gebruik maakt van het feit dat sommige sterren trillen. De stertrillingen zijn zichtbaar als fluctuaties in het uitgestraalde sterlicht dat waargenomen kan worden met grote telescopen. De lichtfluctuaties zijn afhankelijk van de inwendige opbouw van de ster en herbergen dus informatie over de geschiedenis van de ster.

Hu’s onderzoek is van belang omdat tot op heden weinig bekend is over de ontstaansgeschiedenis van subdwerg B-sterren. Dit is een categorie sterren die door haar afwijkingen van de ‘standaardster’ meer inzicht kan bieden in de evolutie van sterren. En wie daar meer over weet, weet meer over de evolutie van het leven, de aarde, het heelal. Want de oerknal was het begin, maar pas in de afkoeling daarna zijn sterren ontstaan, die elementaire bouwstoffen voor alle leven opleverden.

Uit huidige en toekomstige ruimtemissies zullen preciezere asteroseismologische gegevens voortkomen, over onder meer de subdwerg B-sterren, omdat in de ruimte met minder storing gemeten kan worden. Haili Hu zit zelf in een team dat de metingen van de Keplermissie (gelanceerd in maart 2009) aan subdwerg B-sterren en andere compacte sterren bestudeert.

Promotie: 6 oktober 2009, 15:30 uur
Radboud Universiteit Nijmegen
Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica
Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Promotor: prof. dr. Conny Aerts (Leuven, Nijmegen)
copromotor: dr. Gijs Nelemans