Assessing the performance of forthcoming Infrared telescopes - Promotie Laura Bisigello (RuG)

Op 13 november promoveerde Laura Bisigello aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar de komende generatie infraroodtelescopen.

Sterrenkunde is grotendeels gebaseerd op data-analyse en deze data zijn het product van onderzoek en ontwikkelingen in zowel natuurkunde als instrument-technologie. Laura Bisigello gaat in op verschillende onderdelen van deze procedure en focust op de twee aankomende instrumenten voor onderzoek van infrarood licht: de APEX Microgolf Infrarood Detector (A-MKID) voor het Atacama Pathfinder Experiment (APEX) en de James Webb Space Telescope (JWST).

Omdat A-MKID een grotere verzameling detectoren bestaat dan conventionele infraroodtelescopen zijn traditionele kalibratiemethodes niet geschikt. Bisigello presenteert daarom een nieuwe kalibratiemethode voor A-MKID en een correctiemethode voor het ‘crosstalk-effect’ in de afbeeldingen die A-MKID maakt. Crosstalk refereert aan het onechte signaal dat wordt opgewekt in een detector door de ‘echo’ van het echte signaal in de andere chip.

Daarnaast heeft Bisigello een aantal nuttige voorspellingen gemaakt voor het ontwerp van toekomstige waarnemingen van de JWST. Deze telescoop zal veraf staande sterrenstelsels kunnen waarnemen die vanaf 500 miljoen jaar na de oerknal aanwezig waren. In het bijzonder analyseert zij de mogelijkheid om verschillende eigenschappen van deze sterrenstelsels te ontdekken met JWST instrumenten.

Tot slot bestudeert Bisigello een verzameling van sterrenstelsels uit een periode van 11 miljard jaar, om verschillende vormen van stervorming te analyseren. Het gaat om een langzame vorm, waarin sterren gestaag gevormd worden en een snelle vorm, waarbij sterren ontstaan in een zogenaamde starburst. Zij vindt dat starbursts gebruikelijker zijn dan  eerder gedacht en dat ze belangrijk zijn in de kleinste sterrenstelsels. Al deze stappen onderstrepen het belang van waarnemingen van infrarood licht om de vorming en evolutie van sterrenstelsels in verschillende kosmische tijdsperken te bestuderen.

Laura Bisigello voerde haar promotieonderzoek uit bij de afdeling Sterrenkunde van het Kapteyn Instituut, met financiering van SRON ruimteonderzoek. Zij werkt nu als postdoc aan de RUG.

Bron | Proefschrift