Alleen kort levende Wolf-Rayet-sterren veroorzaken gammaflitsen

Alleen de kortst levende Wolf-Rayet-sterren kunnen een gammaflits voortbrengen. Dat blijkt uit onderzoek van de sterrenkundige Allard Jan van Marle. Hij promoveerde op 3 mei 2006 op dit onderzoek aan de Universiteit van Utrecht.

Gammaflitsen zijn zeer krachtige explosies, waarvan verondersteld wordt dat ze plaatsvinden als bepaalde zware sterren instorten tot zwarte gaten. Dergelijke sterren eindigen hun evolutie als Wolf-Rayet-sterren.

Als een zware ster een Wolf-Rayet-ster wordt, krijgt de wind een hoge snelheid en relatief hoge dichtheid. Hierdoor wordt het omringende gas (sterrenwind van een eerdere evolutiefase)opgeveegd in een schil, die zich van de ster af beweegt. Van Marle heeft deze interacties gesimuleerd met behulp van computermodellen. Deze simulaties tonen aan dat de
levensduur van zo'n door Wolf-Rayet-wind gedreven schil slechts kort is, aangezien de schil al snel uiteenvalt in brokstukken, die op den duur in het omringende gas verdwijnen.

Models for the Circumstellar Medium of Long Gamma-Ray Burst Progenitor Candidates
Promotor: prof.dr. Norbert Langer
promotie: 03 mei 2006
ISBN: 90-39342113