A Gaia Census of Young Moving Groups in the Solar Neighborhood (promotie Difeng Guo, UvA)

Omslag van het proefschrift van Difeng Guo
Omslag van het proefschrift van Difeng Guo

Op 13 mei verdedigt Difeng Guo zijn proefschift aan de Universiteit van Amsterdam. Guo bestudeerde groepjes sterren in de buurt van ons eigen zonnestelsel. Hij kon dat doen dankzij waarnemingen met de Gaia-satelliet. Promotor is Lex Kaper. Copromotor is Anthony Brown.

Bron: Universiteit van Amsterdam