A comprehensive study of the color distributions of dwarf early-type galaxies (promotie E. Hamraz, RUG)

A comprehensive study of the color distributions of dwarf early-type galaxies (promotie E. Hamraz, RUG)

Op 1 mei promoveerde Elaheh Hamraz aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hamraz onderzocht de evolutie van sterrenstelsels aan de hand van hun kleur. Haar promotoren zijn prof. dr. R.F. (Reynier) Peletier, prof. H.G. Khosroshahi en prof. dr. E.A. (Edwin A.) Valentijn.

De kleur van een sterrenstelsel bevat belangrijke informatie over de evolutie die het heeft doorgemaakt. Het doel van het promotieonderzoek van Elaheh Hamraz was om een beter begrip te krijgen van de fysica van vroeg-type dwergstelsels (dwarf early-type galaxies of dE’s) door het bestuderen van hun kleuren. Die gebeurde met behulp van afbeeldingen met een hoog oplossend vermogen.

Hamraz onderzocht niet alleen de buitendelen van deze sterrenstelsels, maar zoomde ook in op het binnengebied, de binnenste paar parsec (of lichtjaren). Zo kon zij ook de belangrijke middelpunten van nabijgelegen melkwegstelsels onderzoeken. Eén van de manieren die Hamraz gebruikte bij de analyse van de kleuren is het kleur-magnitude diagram, waarin ze onderzocht welke informatie kan worden verkregen uit de positie van vroeg-type melkwegstelsels.

Daarnaast gebruikte Hamraz het kleurprofiel van elk sterrenstelsel om te achterhalen hoe de kleur verandert van het binnenste deel naar de buitendelen. Naast kleur mat zij ook andere fotometrische eigenschappen zoals effectieve straal, grootte, enzovoorts.

Het promotieonderzoek van Elaheh Hamraz vond plaats bij de afdeling Sterrenkunde van het Kapteyn Instituut. Zij werkt nu als Model validator bij de Rabobank.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/(...)f0-ab08-78eef01e59f0

Bron: RUG