3D visualization and analysis of HI in and around galaxies - Promotie Davide Punzo (RuG)

Op 26 mei promoveerde David Punzo aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek naar he tin kaart brengen van waterstof rond sterrenstelsels. Davide Punzo ontwikkelde een manier om de enorme datastroom die van de verbeterde Westerbork Synthese Radiotelescoop komt, binnen de perken te houden.

Met Apertif, de 'nieuwe bril' van de Westerbork-telescoop, zullen astronomen met name atomair waterstofgas (de zogeheten 21-centimeterlijn) in kaart gaan brengen. De uitdaging is om in de meetgegevens de vaak subtiele aanwijzingen te vinden voor gas dat de sterrenstelsels instroomt of juist ontsnapt, gedreven door bijvoorbeeld sterrenwinden en exploderende sterren. Deze informatie is van belang voor het begrijpen van de levenscyclus van sterrenstelsels.

Punzo stelt dat het heel moeilijk is om op een volledig geautomatiseerde manier deze aanwijzingen in de gegevens te vinden, zelfs als slim gebruik wordt gemaakt van de samenhang van de gegevens in zowel de ruimtelijke dimensie (positie aan de hemel) als in de gemeten radiale snelheid. Hij onderzocht daarom state-of-the-art technieken voor interactieve driedimensionale visualisatie, filtering en selectie van gegevens in 3D om hiermee de ontdekking en analyse van die subtiele aanwijzingen in de neutraal-waterstofgegevens van sterrenstelsels te vergemakkelijken en te versnellen.

Uiteindelijk ontwikkelde Punzo hiervoor SlicerAstro, een 3D-softwaremodule voor het oorpsronkelijk voor medische visualisatiedoeleinden ontwikkelde software pakket 3DSlicer.

Bron | Proefschrift