Vijf sterrenkundigen ontvangen Veni-beurs van NWO

Vijf sterrenkundigen aan de vier NOVA-instituten (Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden en Radboud Universiteit) hebben een Veni-financiering van maximaal 280.000 euro toegewezen gekregen. Zij kunnen daarmee in de komende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pontoppidan (STScI)
Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pontoppidan (STScI)

In totaal kende NWO aan in totaal 188 veelbelovende onderzoekers uit de volle breedte van de wetenschap een Veni toe. De Veni is een persoonsgebonden wetenschappelijke beurs, maakt onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma en richt zich op onderzoekers die recent gepromoveerd zijn.

De sterrenkundigen die een Veni hebben gekregen zijn:

Aditya Parthasarathy (UvA): A Gamma-ray Interferometer to Advance Gravitational Wave Astrophysics (GIGA).Samensmeltende superzware zwarte gaten in de centra van samensmeltende sterrenstelsels veroorzaken laagfrequente zwaartekrachtgolven. Door deze zwaartekrachtgolven te bestuderen, kunnen wetenschappers begrijpen hoe sterrenstelsels evolueren en kunnen ze een kaart van het heelal van vlak na de oerknal maken. Astronomen gebruiken meestal grote radiotelescopen, maar onlangs heeft een internationaal team van wetenschappers aangetoond dat gammastraling die is opgevangen door de Fermi-ruimtetelescoop van NASA een duidelijker beeld geeft van de pulsars en deze zwaartekrachtgolven. GIGA zal voortbouwen op dit fundamentele werk.

Ziggy Pleunis (UvA): Using fast radio bursts as astrophysical tools. Snelle radioflitsen ontstaan ver buiten ons melkwegstelsel en zijn pas kortgeleden ontdekt. Het is nog een mysterie hoe deze flitsen worden geproduceerd, maar het is duidelijk dat sommige bronnen een herhalend signaal uitzenden terwijl andere dat schijnbaar niet doen. Dit onderzoek zal leiden tot een beter begrip van de verscheidenheid aan bronnen door het effect te bestuderen dat de directe omgeving van snelle radioflitsers op het signaal heeft.

Francesca Rizzo (RUG): High-resolution galaxy kinematics at z=3: a new perspective on the interplay between ordinary and dark matter in driving galaxy evolution. Bijna 40 jaar geleden ontdekten sterrenkundigen dat nabijgelegen sterrenstelsels zo snel roteren dat de zwaartekracht, gegenereerd door gas en sterren, het sterrenstelsel niet bij elkaar kan houden. Dit leidde tot het idee dat iets anders het sterrenstelsel bij elkaar houdt; een vorm van onzichtbare, donkere materie. Tot op de dag van vandaag is de aard van deze donkere materie een mysterie gebleven. Door gebruik te maken van nieuwe data van verre sterrenstelsels zal dit onderzoek duidelijk maken waar deze geheimzinnige donkere materie uit bestaat. Ook zal het inzicht geven in de vorming en bouw van sterrenstelselstructuren in het vroege heelal.

Pavel Mancera Piña (UL): An unprecedented view into galaxy evolution and the nature of dark matter. Donkere materie en het impulsmoment van sterrenstelsels bepalen hoe zij zich vormen en ontwikkelen. Binnen dit onderzoek worden de bewegingen van het gas en de sterren in sterrenstelsels onderzocht, zowel in het recente als het vroege heelal, om aanwijzingen te vinden over de aard van de mysterieuze donkere materie en de invloed van het impulsmoment in de evolutie van sterrenstelsels door de kosmische tijd heen.

Luca Buoninfante (RU): Understanding Non-Locality in Quantum Gravity. Het formuleren van een consistente theorie van quantumzwaartekracht is een van de grootste uitdagingen in de theoretische natuurkunde sinds het midden van de vorige eeuw. Dit project heeft tot doel een nieuw licht op het probleem te werpen door wiskundige consistentievereisten te gebruiken om de haalbare mogelijkheden voor een theorie van quantumzwaartekracht in te perken.

NWO