Vier astronomen krijgen Veni-subsidie van NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 161 jonge, recent gepromoveerde onderzoekers een Veni-subsidie toegekend. Elke onderzoeker krijgt 250.000 euro. Met deze subsidie kunnen de jonge talenten gedurende een periode van drie jaar onderzoek doen. Onder hen zijn de volgende vier astronomen.

De zon in haar nadagen
Dr. ir. S. (Saskia) Hekker (v) 24-04-1978, Heeze, UvA – Astronomie
Sterren worden geboren en ontwikkelen zich De zon is een volwassen ster, maar zal over een paar biljoen jaar sterk veranderen en een oude ster worden Het doel van dit onderzoeksproject is de interne structuur van oude sterren te achterhalen.

Wolken op exoplaneten
Dr. ir. R.J. (Remco) de Kok (m) 12-01-1982, Drachten, SRON
Er zijn al bijna vijfhonderd planeten rond andere sterren ontdekt, maar men weet weinig van ze. De onderzoekers gaan kijken hoe metingen aan deze exoplaneten kunnen worden beïnvloed door hun wolken, en kunnen zo hun atmosferen beter bestuderen.

Fourteen Billion Years of Galaxy Formation
Dr. B.D. (Benjamin) Oppenheimer (m) 11-12-1976, Chicago (United States), UL – Astronomy
Theoretical astronomers simulate entire universes with today’s state-of-the-art supercomputers. This research aims at simulating the formation and evolution of galaxies like our Milky Way to see if they look and act like the galaxy’s observed with today’s largest telescopes.

Watching Galaxies Evolve
Dr. P. (Paolo) Serra (m) 18-03-1980, Cagliari (Italië), ASTRON
Gas is a fundamental component of galaxies. With this project, gas will be studied for the first time in distant galaxies. The researchers will be able to understand how gas in galaxies evolves during the life of the universe.

De Veni-subsidie uit de Vernieuwingsimpuls van NWO is één van de meest prestigieuze subsidies voor jonge onderzoekers. Het verkrijgen van een Veni-subsidie geldt als een belangrijke stap in een wetenschappelijke carrière.

161 is het hoogste aantal Veni-onderzoekers dat NWO ooit in één ronde heeft gefinancierd. Het percentage van onderzoekers aan wie NWO in deze ronde een subsidie kon toewijzen is echter slechts 16. Dit is het laagste honoreringspercentage tot nu toe in de Vernieuwingsimpuls van NWO. Voornaamste oorzaak is het gestegen aantal aanvragen. Vorig jaar dienden nog 809 onderzoekers een aanvraag in, dit jaar ontving NWO 982 aanvragen. NWO moet, ondanks het gestegen budget voor de Vernieuwingsimpuls, kwalitatief goede aanvragen toch te vaak afwijzen. Onder het jonge talent dat in deze ronde een Veni-subsidie krijgt toegewezen, zijn 67 vrouwen.

De aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers in binnen- en buitenland. De Veni-onderzoekers staan aan het begin van hun carrière, maar hebben wel al aangetoond dat zij een opvallend talent bezitten voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Zij kunnen met de subsidie drie jaar lang aan de slag om hun ideeën verder te ontwikkelen.

NWO