Toponderzoekschool NOVA wordt verlengd

Toponderzoekschool NOVA wordt verlengd
Het kabinet heeft in de plannen voor het hoger onderwijs die afgelopen vrijdag zijn gepresenteerd, de financiering van de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA) verlengd. De toponderzoekscholen NOVA en het Zernike Institute for Advanced Materials kregen vorig jaar na een evaluatie het predicaat 'exemplary' omdat ze hebben bewezen tot de absolute wereldtop te behoren. Met de verlenging wordt dit nu ook door het kabinet erkend.

NOVA coördineert de sterrenkundige instituten van de deelnemende universiteiten van Amsterdam, Groningen, Leiden, Nijmegen en Utrecht. Het geld wordt gebruikt voor een coherent onderzoeksprogramma naar de levenscyclus van sterren, planeten en sterrenstelsels, met daaraan gekoppeld het realiseren van hightech-instrumenten voor internationale sterrenwachten zoals de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) in Chili.

De directie van NOVA en de directeuren van de deelnemende universitaire sterrenkunde-instituten tonen zich zeer verheugd over het voornemen van het kabinet. “We zien de verlenging als extra stimulans om spannend fundamenteel onderzoek naar de evolutie van het heelal te blijven doen. Tegelijkertijd kunnen we op deze manier via hoogwaardige instrumentatie blijven bijdragen aan de topsectoren die het kabinet heeft geformuleerd”, zegt NOVA’s wetenschappelijk directeur Ewine van Dishoeck.

“Het is wel wrang en onbegrijpelijk dat juist nú de Universiteit Utrecht heeft besloten om sterrenkunde in Utrecht op te heffen omdat het niet in het nieuwe bèta-profiel past, terwijl dit instituut al 370 jaar aan de internationale top staat'', voegt Van Dishoeck daaraan toe. Het NOVA-bestuur betreurt het besluit van Utrecht ten zeerste. Specifieke, unieke onderzoeksexpertise dreigt weg te vallen en het verdwijnen van het Masters-onderwijs in de sterrenkunde zal zeker gevolgen hebben voor de bredere bèta-opleiding in Utrecht.

“De ervaring leert dat het zal leiden tot een daling van het totaal aantal studenten in de bètawetenschappen, waarvoor sterrenkunde een trekker vormt. Maar we gaan er alles aan doen om met de andere in NOVA deelnemende instituten het weggevallen sterrenkundeonderwijs op te vangen”, zegt bestuursvoorzitter Koen Kuijken. “Met NOVA hebben we laten zien dat we door de handen ineen te slaan en samen te werken, een onderzoeksprogramma van wereldniveau kunnen neerzetten”, aldus Kuijken. Van Dishoeck: “Met de zeer positieve beslissing over NOVA van het kabinet, kunnen we ook ná 2013, wanneer de huidige termijn van NOVA afloopt, toponderzoek blijven doen en vooral een nieuwe generatie excellente astronomen opleiden. De Nederlandse sterrenkunde wil wereldwijd in de Champions League blijven spelen”.