SRON van Utrecht naar Science Park Amsterdam

SRON van Utrecht naar Science Park Amsterdam
SRON Netherlands Institute for Space Research, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), heeft voor de nieuwe huisvesting van de vestiging in Utrecht een voorkeur voor het Science Park Amsterdam in de Watergraafsmeer. Na gesprekken met drie (combinaties van) universiteiten bleek dat nieuwbouw op de campus in Amsterdam het beste aansluit bij het programma van eisen. Daarin is aansluiting van het wetenschappelijke profiel van SRON met de universitaire onderzoeksprogramma's een belangrijke factor. Er is in Amsterdam een goede verbinding mogelijk met het aardatmosfeeronderzoek van de VU, het astrofysica-onderzoek van de UvA en met het onderzoek van de andere NWO-instituten op het Science Park.

SRON heeft momenteel twee vestigingen: één in Utrecht en één in Groningen. Het huidige gebouw van SRON Utrecht op de Uithof bereikt over circa 5-7 jaar het einde van zijn levensduur. Onderzoek heeft aangetoond dat nieuwbouw voordeliger is dan renoveren. Vanwege het (gewenste) wetenschappelijke profiel van SRON en de sterke internationale oriëntatie van het ruimteonderzoeksinstituut, heeft nieuwbouw van SRON Utrecht op de campus van een brede universiteit in de Randstad de voorkeur. SRON en NWO hebben daarom de afgelopen twee jaar gesprekken gevoerd met de universiteiten in Utrecht, Leiden/Delft en Amsterdam. Belangrijke factoren voor de locatiekeuze zijn de aansluiting van het (gewenste) wetenschappelijke profiel van SRON op de universitaire onderzoeksprogramma's, de mogelijkheid faciliteiten te delen, de consequenties voor het personeel en de verwachte financieringsmogelijkheden.

SRON en NWO onderzoeken de komende maanden met de betrokken partijen in Amsterdam de haalbaarheid van nieuwbouw voor SRON Utrecht op het Science Park. Een definitief besluit valt in de loop van 2012. De verwachting is dat realisatie van de nieuwbouw tenminste vijf jaar gaat duren. Deze voorkeur heeft op dit moment geen gevolgen voor de vestiging van SRON in Groningen. De locatie van SRON Groningen komt wel aan de orde in de strategische heroriëntatie van SRON, die naar verwachting in mei wordt afgerond.

SRON