SNN-subsidie voor nieuw Target-programma in Groningen

SNN-subsidie voor nieuw Target-programma in Groningen

De Target proeftuin Mining Big Data heeft een subsidie van 2 miljoen euro ontvangen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), voor een periode van 3 jaar. In het project werken de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Target Holding BV samen aan het ondersteunen van het MKB bij het omzetten van Big Data in ‘smart data’. Target Holding leidt het project ‘Internet of Things: Businesswaarde uit de Intelligente Zwerm’, waarvoor een extra subsidie van 1.4 miljoen euro is toegekend. De totale omvang van het nieuwe Target-programma - vervolg van het Target-project 2009-2015 - bedraagt 8.3 miljoen euro.

Proeftuin Mining Big Data
De Target proeftuin faciliteert ondernemers bij het ontwikkelen, testen en implementeren van innovatieve, intelligente Big Data diensten. Er wordt gebruik gemaakt van smart modeling en machine learning waarmee slim zoeken in en snel ontginnen van de gegevenslawine mogelijk worden. De proeftuin maakt hierbij gebruik van technologie ontwikkeld voor het datacentrum van de RUG, ten behoeve van de Europese ruimtemissie Euclid.  

Bij regionale bedrijven is grote behoefte aan ondersteuning bij het ontwikkelen van intelligente Big Data systemen die vragen oplossen, voorspellingen maken en bronnen van data opsporen en verbinden. De Big Dataaccess layer die de Target proeftuin i.s.m. bedrijfsleven ontwikkelt en faciliteert, is de innovatie om te komen tot smart én betrouwbare data. Deze Big Data access layer wordt ontwikkeld voor drie domeinen: data tracing (‘facts and fakes’), smart systems en virtual reality.  

Businesswaarde
In het project ‘Internet of Things: Businesswaarde uit Intelligente Zwerm’ staat het versneld marktrijp maken van innovatieve diensten of producten centraal. Hiervoor zijn vier relevante marktsegmenten geselecteerd: gezond ouder worden en lifestyle, slim energiegebruik, voertuigdata en mobiliteit, en milieumetingen.

Factcheck
Een ander innovatief speerpunt is de ontwikkeling van een ‘Facts and Fakes checker’- zowel voor media als wetenschappelijke data. RUG-hoogleraar astronomie Edwin Valentijn: "Hoe komt je erachter of een online nieuwsbericht of wetenschappelijk onderzoek echt is of 'fake'? Onze visie is dat betrouwbare datavalidatie de grote volgende stap zal worden in Big Data systemen en sociale- en nieuwsnetwerken."

Gezamenlijke aanpak
In de Target proeftuin bundelen universitaire afdelingen en diverse BV’s hun krachten en kennis op het gebied van Big Data. OmegaCEN, de onderzoeksgroep voor astronomische informatietechnologie van het Kapteyn Intituut is ‘world leading' in het ontwikkelen van datafederaties en geavanceerde metadatasystemen. Het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van de RUG is expert in operaties van zeer grote (meer dan 10 Petabyte) storagesystemen en grote computerclusters. Met Horus Experience BV (joint venture van Yellowbird BV en Horus BV) gaat de proeftuin virtual reality en 360 graden-imaging projecten ontwikkelen en een aanzet maken voor een Groningen Virtual Reality Valley.

Het gezamenlijke Target-programma heeft als doel versnelling te creëren in economische groei, het ondersteunen van lokale MKB ‘data-ondernemers' met slimme toepassingen én het verder uitbreiden van de unieke kennisvoorsprong. Daarnaast wordt een slag geslagen van testen naar robuuste smart systems die wetenschappelijke en commerciële diensten faciliteren.  

Bron: Rijksuniversiteit Groningen