Samenstand van Venus en Jupiter

Samenstand van Venus en Jupiter
Op 13 maart staan de planeten Venus en Jupiter maar 3 graden bij elkaar vandaan. Ook de dagen daarvoor en daarna is deze samenstand erg fraai om te bekijken aan de avondhemel.

Al wekenlang zijn Venus en Jupiter samen een opvallende verschijning aan de avondhemel. Venus is veruit de helderste 'ster' aan de westelijke hemel, met de iets zwakkere, maar toch heldere Jupiter daar een stukje boven. Maar wie het tweetal regelmatig bekeek rond dezelfde tijd, moet zijn opgevallen dat ze langzaam naar elkaar toe bewegen. Venus komt steeds hoger te staan, terwijl Jupiter langzaam zakt. Dus ze gaan elkaar passeren. Dat zal gebeuren op 13 maart midden op de dag. De planeten staan dan maar 3 graden uit elkaar. Bekijk dit de avond ervoor, op 12 maart, of 's avonds op 13 maart.

Astronomische handboeken vermelden 15 maart als dag van de 'conjunctie'. Op die dag staat Venus aan de hemel precies ten noorden van Jupiter. Dit is wat we strikt genomen een 'conjunctie' noemen. Dat twee planeten op dezelfde oost-west-coördinaat staan (astronomen zeggen: de zelfde rechte klimming hebben), was vroeger makkelijker uit te rekenen dan hun kleinste onderlinge hoekafstand. Maar op het moment van de conjunctie is de afstand al weer wat groter geworden, nl. 3 graden en 16 boogminuten.

De dagen hierna zullen we zien dat Venus aan de avondhemel steeds hoger boven Jupiter komt te staan. Later in maart krijgen de planeten weer gezelschap van de jonge maansikkel: op 25 maart staat deze dicht bij Jupiter en een dag later vlak bij Venus.

Dit soort samenstanden zijn niet alleen mooi om te bekijken, maar ook om te fotograferen. Zet daartoe een camera op statief en probeer de maan met één van de planeten of allebei in beeld te plaatsen. Gebruik een standaardlens of een telelens. Fotografeer ook iets mee op de voorgrond - een huis of een boom - om diepte aan de foto te geven. Zet het diafragma van de lens goed open en experimenteer met belichtingstijden van één of meer seconden om de planeten vast te leggen. Gebruik bij voorkeur ook een draadontspanner om trilling te voorkomen.

Heeft u een mooie foto, stuur hem dan eens in naar het amateur-sterrenkundig tijdschrift Zenit. Meer informatie

De Koepel