Rubicon-subsidie voor Chris Ormel

Den Haag, 15 juli 2008

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 25 jonge veelbelovende wetenschappers een Rubicon-subsidie toegekend. Onder hen is de Groningse astronoom Chris Ormel. Pas gepromoveerde Nederlandse onderzoekers kunnen met de subsidie onderzoekservaring opdoen in het buitenland. En buitenlandse onderzoekers mogen onderzoek in Nederland verrichten. In totaal schreven 113 onderzoekers een onderzoeksvoorstel. Van hen ontvangen 25 onderzoekers een beurs: 8 vrouwen en 17 mannen. De succesvolle kandidaten werden geselecteerd vanwege hun talent voor het doen van innoverend en grensverleggend onderzoek. Daarnaast zal het instituut in binnen- of buitenland dat zij bezoeken excellent zijn.

Ormel (1981) gaat twee jaar lang onderzoek doen aan exoplaneten aan de Queen Mary University (Verenigde Staten). Er zijn meer dan 250 planeten bekend buiten het zonnestelsel, meestal ter grootte van onze planeet Jupiter. Onbekend is hoe deze reuzenplaneten gevormd zijn en wat hun positie ten opzichte van hun ster bepaalt. Door middel van simulaties wil Ormel hun ontstaansgeschiedens achterhalen.