Projectleider UNAWE-NL gezocht

Projectleider UNAWE-NL gezocht
UNAWE PROJECTLEIDER GEZOCHT

UNAWE-NL: BEWUSTWORDING VAN HET HEELAL; OPSPORING VERBORGEN TALENT IN ACHTERSTANDSWIJKEN

Wij zoeken een voltijd PROJECTLEIDER (M/V) om het “Universe Awareness” programma in Nederland op te zetten en aan te sturen.

Universe Awareness (UNAWE) is een uniek programma dat kinderen in achterstandssituaties in contact brengt met de inspirerende aspecten van de sterrenkunde. Door kinderen in de leeftijd van 4 tot 10 jaar bewust te maken van de grootsheid en schoonheid van het Heelal, probeert UNAWE hun blikveld te verruimen en hun belangstelling te wekken voor de wetenschap.

Kinderen vinden het Heelal erg spannend en het vormt daardoor een uitstekende ondergrond voor het verbeteren van taal- en rekenvaardigheden. Binnen het UNAWE-netwerk zijn wereldwijd meer dan 150deskundigen in 21 landen actief.

In Nederland zal UNAWE-NL uitgevoerd worden als een samenwerkingsverband tussen VTB-Pro, NOVA en het Internationale UNAWE Office.

* VTB-Pro stelt leerkrachten en aankomende leerkrachten in staat zich te bekwamen in wetenschap en techniek binnen het basisonderwijs. Het stellen van vragen, nieuwsgierigheid, onderzoekend leren en de invoering daarvan staan hierbij centraal.

* NOVA, de Nederlandse Onderzoeksschool voor Astronomie, is het overkoepelende orgaan voor de sterrenkunde-opleidingen en het sterrenkundig onderzoek aan de Nederlandse universiteiten.

UNAWE-NL begint met een pilotproject in 2009 en stelt zich ten doel om na een ontwikkelingsperiode van drie jaar enkele duizenden kinderen in achterstandswijken bij het programma te betrekken. Studenten Sterrenkunde of Natuurkunde en PABO-studenten zullen worden ingeschakeld bij het
ontwikkelen van lesmaterialen en lesprogramma’s, het geschikt maken van internationaal materiaal voor de Nederlandse situatie en het introduceren van UNAWE-NL In het Nederlandse basisonderwijs.

De projectleider zal verantwoordelijk zijn voor het landelijk coördineren en aansturen van UNAWE-NL.

Specifieke taken:
(i) het organiseren van de bewerking en vertaling van materialen en het ontwikkelen van een UNAWE-lesprogramma dat is toegesneden op verschillende leeftijden en bevolkingsgroepen;

(ii) contacten onderhouden met de universitaire opleidingen Natuur- en Sterrenkunde over stages voor studenten;

(iii) contacten onderhouden met de VTB-Pro Kenniscentra en aangesloten PABO’s over stages voor studenten;

(iv) het werven van universitaire en PABO-studenten om te komen tot 'duo-stages' in het kader van de ontwikkeling en uitvoering van UNAWE-NL;

(v) contacten onderhouden met VTB-Pro Kenniscentra Wetenschap en Techniek over scholen in achterstandswijken die aan het programma zouden kunnen deelnemen;

(vi) contacten onderhouden met bedoelde scholen en andere doelgroepen binnen de achterstandswijken op zoek naar lokale “voortrekkers” en ambassadeurs voor UNAWE;

(vii) het organiseren van UNAWE-NL docent-trainingsprogramma’s;

(viii) het organiseren van een evaluatieprocedure voor UNAWE-NL, in nauw overleg met VTB-Pro Kenniscentra
voor Wetenschap en Techniek en het VTB-Pro office;

(ix) het ontwikkelen van een pragmatische en sterke organisatorische structuur en het instellen van een
toezichthoudend orgaan voor UNAWE-NL;

(x) het organiseren van en deelnemen aan fondsenwervende activiteiten;

(xi) het bewerkstelligen van raakvlakken met de UNAWE-NL partners (VTB-PRO, NOVA and the international
UNAWE Office) en met daarmee verbonden organisaties zoals ESERO en Verandering.

De kandidaat voor deze uitdagende positie zou moeten beschikken over de volgende kwaliteiten:
* affiniteit met het Nederlandse onderwijssysteem
* bewezen organisatorische kwaliteiten
* uitstekende contactuele eigenschappen
* het vermogen om zelfstandig te werken
* vaardigheid op het terrein van tekstschrijven en het geven van presentaties
* creativiteit

Een achtergrond in de sterrenkunde of in de natuurwetenschappen zou een pluspunt zijn.

UNAWE-NL wordt voorlopig gefinancierd via VTB-Pro voor een periode van drie jaar. De aanstelling van de projectleider geschiedt voor de periode van één jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor nog twee jaar. Het dienstverband kan per 1 juli 2009 ingaan. De projectleider zal zijn werkzaamheden verrichten binnen een van de NOVA-instituten, bij respectievelijk de Universiteit van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden, Raboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Utrecht. In bijzondere omstandigheden kan een deeltijd dienstverband worden overwogen. Het salaris wordt vastgesteld op basis van kwalificaties en ervaring.

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, een motivatiebrief en de namen van twee referenten kunnen worden gericht aan: Prof. Dr. G. K. Miley, Sterrewacht Leiden (miley@strw.leidenuniv.nl ) met een kopie aan Mw. Jeanne Drost (drost@strw.leidenuiv.nl).

De deadline voor het insturen van sollicitaties is gesteld op
30 juni 2009. Hierna zal de benoemingscommissie een start
maken met de formele selectieprocedure. 

Universe Awareness