Proefschriftprijs voor Julija Bagdonaitė

Julija Bagdonaite ontdekte dat de verhouding tussen de massa's van protonen en elektronen inderdaad, zoals gedacht, constant is. (c) Julija Bagdonaite - via Twitter
Julija Bagdonaite ontdekte dat de verhouding tussen de massa's van protonen en elektronen inderdaad, zoals gedacht, constant is. (c) Julija Bagdonaite - via Twitter

Julija Bagdonaitė ontvangt vandaag de FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs 2016 en het bijbehorende prijzengeld van 10.000 euro. Dr. Julija Bagdonaitė promoveerde cum laude aan de Vrije Universiteit bij Wim Ubachs en Lex Kaper (UvA) op onderzoek naar variaties in fysische constanten.

Voor haar proefschrift, 'Search for a variation of the proton-electron mass ratio from molecular hydrogen and methanol', onderzocht Bagdonaitė op verschillende manieren hoe constant de proton-elektron-massaverhouding is in het universum. Zij toonde aan dat deze fundamentele natuurconstante al miljarden jaren lang constant is en ook niet varieert in zwaartekrachtsvelden.

De selectiecommissie roemt de originaliteit van het onderzoek waarin Bagdonaitė een veelheid aan technieken en concepten combineert uit de astrofysica, fundamentele fysica en moleculaire fysica. Behalve het inleidende hoofdstuk, zijn alle hoofdstukken op zichzelf staande, wetenschappelijke artikelen, waarvan er één in Science en drie in Physical Review Letters zijn gepubliceerd.

Ondanks die hoge wetenschappelijke kwaliteit, heeft Bagdonaitė de wetenschap verlaten om te gaan werken in de technologie-industrie van Silicon Valley. Momenteel werkt ze als data-analist bij Facebook. "Ik gebruik applied machine learning voor het oplossen van big data-problemen", vertelt ze. "Er is in de technologiesector veel waardering voor mensen met een wetenschappelijke achtergrond. Ook als ik in de toekomst niet terugkeer naar de wetenschap, hoop ik via innovaties in deze sector toch bij te dragen aan het vergroten van onze kennis."

Bagdonaitė ontvangt haar prijs op Physics@Veldhoven. Het tweedaagse congres Physics@Veldhoven is het grootste congres in de Nederlandse natuurkunde. Zo'n 2.000 fysici nemen deel aan meer dan 200 lezingen, 400 posterpresentaties, een 'Physics meets Industry' event en een communicatieworkshop. Op de avond voorafgaand aan het congres zijn er vier masterclasses voor honderd promovendi, verzorgd door topfysici.

Meer informatie
http://openwebcast.nl/?p=5516 : live stream van het hele Physics@Veldhoven-congres
https://www.eventure-online.com/eventure/public/showPublic.form?congressId=11084 : programma
https://www.fom.nl/nieuws/persberichten/2016/10/31/fom-prijzen-valorisatie-en-beste-natuurkundeproefschrift/ : meer FOM-prijzen