Prijs voor instrumentenontwikkeling voor ALMA-directeur Thijs de Graauw

De American Astronomical Society (AAS) heeft op haar bijeenkomst in Austin, Texas, een prijs uitgereikt aan Thijs de Graauw. De Graauw, tot aan zijn vertrek naar de Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) in 2008 principal investigator voor SRON's moleculenjager HIFI, ontving de 2012 Joseph Weber Award voor instrumentontwikkeling.

De Graauw, nu directeur van ALMA, ontving de prijs vanwege zijn leidende rol in de constructie van nieuwe astronomische instrumenten, waaronder HIFI en de Short Wavelength Spectrometer on the Infrared Space Observatory (ISO). De Graauw stond aan de basis van het ontwikkelen van heterodyne techniek voorsterrenkundige waarnemingen bij (sub)millimetergolflengten. Hij ontwikkelde de techniek eerder voor gebruik in het infrarood.

De AAS reikt prijzen uit aan wetenschappers die zich hebben onderscheiden op het gebied van respectievelijk onderzoek, instrumentontwikkeling, educatie en het geschreven woord.

AAS