NWO-subsidie voor twee sterrenkundige onderzoeksvoorzieningen

NWO-subsidie voor twee sterrenkundige onderzoeksvoorzieningen
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft in het programma Investeringen NWO-middelgroot 28 subsidies toegekend voor de aanschaf van apparatuur en het opzetten van dataverzamelingen. Deze onderzoeksvoorzieningen maken uniek onderzoek mogelijk. De totale investering bedraagt 9,9 miljoen euro. Twee van deze projecten worden geleid door Leidse sterrenkundigen. Veel onderzoekers zijn voor hun werk afhankelijk van grote apparaten, dataverzamelingen en nieuwe software. Met Investeringen NWO-middelgroot financiert NWO voorzieningen die voor individuele groepen vaak te duur zijn.

Prof. Koen Kuijken krijgt een subsidie voor KiDS. Op de sterrewacht op Cerro Paranal in Chili heeft ESO twee nieuwe telescopen in gebruik genomen, de VST en VISTA. Het zijn ‘survey-telescopen’, uitgerust met gevoelige breedbeeldcamera’s die beelden registreren in optisch en infrarood licht. Het KiDS-project is het grootste project dat met deze telescopen wordt gedaan, en wordt geleid vanuit Nederland. KiDS zal een groot stuk van de hemel (1500 vierkante graden) in kaart brengen in 9 kleuren, en beschikbaar stellen in een reusachtige database. Met die informatie kunnen astronomen onderzoek doen naar de verdeling van materie in het heelal, en de evolutie van melkwegstelsels.

Dr. Paul van der Werf gaat met collega’s van de UL, TU Delft en het Kavli Institute of Nanoscience binnen het Deshima-project nanotechnologie inzetten voor experimentele kosmologie. 
Gebruikmakend van de nieuwste ontwikkelingen in de nanotechnologie van supergeleidende circuits wordt een chip ontwikkeld en gemaakt om over een groot frequentiebereik gelijktijdig astronomische waarnemingen te verrichten van jonge heldere sterrenstelsels bij hun ontstaan in het diepe heelal.

In totaal ontving NWO 94 uitgewerkte aanvragen voor deze ronde van Investeringen NWO-middelgroot. Wetenschappers in binnen- en buitenland beoordeelden de voorstellen. Uiteindelijk werden 28 voorstellen gehonoreerd.

NWO