NWO Rubicon subsidie voor sterrenkundigen

7 juli 2009

De sterrenkundigen Manuel Linares (UvA), Haili Hu en Clancy James (Radboud Universiteit Nijmegen) hebben een Rubicon beurs ontvangen. Met de Rubiconbeurs krijgen jonge onderzoekers de mogelijkheid ervaring in het buitenland op te doen.

Linares gaat onderzoek doen naar thermonucleaire explosies op neutronensterren aan het MIT in de VS. Elke dag vinden in onze Melkweg explosies plaats die worden veroorzaakt doordat hete, dichte materie zich ophoopt op het oppervlak van neutronensterren. Binnen enkele seconden wordt de opgehoopte materie verbrand in thermonucleaire reacties, wat een intense flits van röntgenstraling veroorzaakt. Linares gebruikt een onlangs gelanceerde satelliet om te bestuderen en te begrijpen hoe vaak deze processen voorkomen.

Haili Hu gaat aan Cambridge University werken aan de koppeling tussen sterevolutie en stertrillingen. Het binnenste van een ster is niet direct zichtbaar. Toch kan de inwendige structuur bepaald worden via waargenomen lichtfluctuaties, die veroorzaakt worden door trillingen in de sterren. Hieruit achterhalen sterrenkundigen de geschiedenis van een ster en belangrijke fysische processen.

Clancy James komt vanuit de University of Adelaide naar Nijmegen om te werken aan de detectie van kosmische straling met radiotechnieken. Dit onderzoek zal gebruik maken van de LOFAR radiotelescoop voor het opsporen van extreem korte radiogolfpulsen afkomstig van de meest energetische deeltjes uit het heelal.

NWO website met meer info over Rubicon subsidie