Nova-expertisecentrum wordt steunpilaar van Europese sterrenkunde

Vrijdag 26 mei zal in Leiden het Nova-ESO VLTI Expertise Centre (NEVEC) geïnaugureerd worden.NEVEC is een gezamenlijk project van de Nederlandse Onderzoekschool Voor Astronomie (Nova) en de European Southern Observatory ESO. In het expertise-centrum zal de komende jaren de deskundigheid ontwikkeld worden om de unieke mogelijkheden van de Very Large Telescope - momenteel in aanbouw op de berg Paranal in Chili - te realiseren.De VLT bestaat uit vier telescopen met een spiegel van 8,2 meter diamter en enkele kleinere die verrijdbaar zijn. Het project zal echter pas voltooid zijn als sprake is van de VLTI, de Very Large Telescope Interferometer. Interferometrie houdt in dat het licht uit de VLT-telescopen wordt samengevoegd. Dat kan in principe op zo'n manier, dat het gereconstrueerde beeld afkomstig lijkt van een virtuele telescoop met een diameter die gelijk is aan de grootste afstand tussen twee afzonderlijke telescopen. En het is die diameter die bepaalt hoe scherp een telescoop kan zien.Interferometrie met de VLT vereist, dat lichtgolven uit telescopen op meer dan honderd meter afstand precies synchroon en met minder dan een golflengte weglengteverschil 'op elkaar gepast' worden, technisch een formidabele uitdaging. Ook is het nodig om beeldafwijkingen als gevolg van luchtturbulentie in het blikveld van de telescoop continu en automatisch te corrigeren.NEVEC zal optische apparatuur, simulaties en computerprogramma's ontwikkelen om interferometrie met de VLT mogelijk te maken. De VLTI zal dan de krachtigste telescoop op aarde zijn, die ook de Hubble ruimtetelescoop qua gevoeligheid en beeldscherpte ver achter zich laat. Theoretisch zou hij in staat moeten zijn om een mens op de maan te zien.


NEVEC betekent een krachtige impuls voor de inbreng van de Nederlandse astronomie bij de VLTI. Mede daardoor kunnen Nova-astronomen de komende decennia waarnemingen doen met dit unieke observatorium, die ongetwijfeld de basis vormen voor onderzoek op het hoogste niveau.


U bent van harte uitgenodigd om de officiële inauguratie bij te wonen.

Locatie: collegezaal 1, Gorlaeus Laboratorium, Einsteinweg 55, Leiden

Programma:

15.30-16.00 ontvangst

16.00 -17.00 korte presentatiesJ.E.J. van Bergen welkomstwoord

secretaris CvB universiteit Leiden

C.A. van Bochove de rol van fundamenteel

ministerie van OCW onderzoek in technische innovatie

P.T. de Zeeuw NovaG.K. Miley de Nederlandse bijdrage aan VLTI

L.B.F.M. Waters MIDI

R.Genzel vooruitzichten voor de komende 10 jaar

C. Cesarsky ESO
17.00 inauguratie-plechtigheid

17.10-18.00 receptieContact:

Nova Informatie Centrum

Kruislaan 403

1098 SJ Amsterdam
tel: 020-5257480

ajaspers@astro.uva.nl

jacques@astro.uva.nl