Nieuwe toekomst voor de Westerborktelescoop

Bron: ASTRON
Bron: ASTRON
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een subsidie van bijna 2,5 miljoen euro toegekend aan astronomen van ASTRON en het Kapteyn Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen. Met deze subsidie kan een belangrijke verbetering van de Westerbork Synthese Radio Telescoop (WSRT) worden gerealiseerd, waarmee deze een van de meest geavanceerde radiotelescopen ter wereld blijft.

Het zogenoemde APERTIF-project betreft het vervangen van de huidige radioantennes -een enkele antenne op elk van de veertien schotels- door een matrix van meer dan honderd gekoppelde antennes voor iedere schotel. Met deze revolutionaire 'radiocamera' wordt het bestaande beeldveld van de Westerborktelescoop, dat nu ongeveer zo groot is als de volle maan, meer dan dertig maal vergroot.

Deze uitbreiding van het beeldveld stelt sterrenkundigen in staat om op geheel nieuwe wijze sterrenstelsels, pulsars en magnetische velden in de kosmos te bestuderen. De vereiste technologische ontwikkeling voor dit geavanceerde antennesysteem is gefinancierd met eerdere subsidies van NWO en de Europese Unie.

ASTRON heeft, in samenwerking met de Nederlandse universiteiten en het Kapteyn-instituut in het bijzonder, een sterke traditie in het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën voor de radiosterrenkunde en heeft hierin wereldwijd een leidende rol. De ontwikkelingen zijn met name gericht op het toepassen van zogenaamde 'Antenna Array' technologie waarbij het klassieke idee van schotels, elk met een enkele antenne, wordt losgelaten. Door gebruik te maken van deze technologie kan het vermogen van radiotelescopen om nauwkeurige beelden te maken van grote delen van de hemel aanzienlijk worden verbeterd.


Persbericht ASTRON