Nieuw bewijs verbindt ster-restant met oudste geregistreerde supernova

Oudste geregistreerde supernova, ontsluierd door XMM-Newton en Chandra. Dit gecombineerde beeld laat de uitdijende schijf zien die ontstond na de supernovaexplosie. Zowel XMM-Newton als Chandra toont lage-energie röntgenstraling in rood, gemiddelde in gr
Oudste geregistreerde supernova, ontsluierd door XMM-Newton en Chandra. Dit gecombineerde beeld laat de uitdijende schijf zien die ontstond na de supernovaexplosie. Zowel XMM-Newton als Chandra toont lage-energie röntgenstraling in rood, gemiddelde in gr
Waarnemingen met ESA’s XMM-Newton en NASA’s Chandra röntgensatellieten hebben bewijs opgeleverd voor de identificatie van een van de oudste sterexplosies die mensen hebben geregistreerd. De nieuwe studie toont aan dat supernovarest RCW 86 veel jonger is dan aanvankelijk werd verondersteld. De vorming van deze supernovarest lijkt samen te vallen met een supernovaexplosie die is waargenomen door Chinese astronomen in het jaar 185.

Volgens eerste auteur Jacco Vink van de Universiteit Utrecht was het al eens gesuggereerd dat RCW 86 de supernovarest is van de supernova uit 185 A.D., maar leveren de nieuwe data voor het eerst een sterk bewijs voor deze suggestie.

Als de brandstof van een ster aan het eind van zijn leven bijna op is, stort deze in elkaar en veroorzaakt een supernova die een heel melkwegstelsel kan overstralen. De explosie slingert de buitenste lagen van de ster de ruimte in en produceert zware schokgolven. De restanten van de ster worden tot miljoenen graden verhit en geven duizenden jaren lang röntgenstraling af.
Vink en collega’s hebben supernovarest RCW 86 bestudeerd om vast te stellen wanneer de oorspronkelijke ster is geëxplodeerd. Ze hebben voor een gedeelte van de supernovarestant berekend hoe snel de ‘schil’ in RCW 86 beweegt. Ze hebben deze expansiesnelheid gecombineerd met de grootte van de supernovarest en op basis daarvan een schatting gemaakt van de leeftijd.

Deze berekeningen bepalen de leeftijd van RCW 86 op 2000 jaar. Eerder werd de leeftijd geschat op 10.000 jaar. Daarmee is de link gelegd naar de waarnemingen van Chinese (en mogelijk ook Romeinse) astronomen die in het jaar 185 de verschijning van een nieuwe, heldere ster registreerden. De Chinezen noteerden dat hij schitterde als een ster, maar niet bewoog. Dit duidt erop dat het waarschijnlijk geen komeet was. De ster deed er acht maanden over om uit te doven, wat in overeenstemming is met moderne observaties van supernova’s.

Vink noemt het resultaat “opmerkelijk”. “Astronomen zijn gewend om te refereren naar resultaten van 5 tot 10 jaar gelden. Het is bijzonder dat we nu kunnen voortborduren op werk van bijna 2000 jaar geleden”, aldus Vink.

Links:
Chandra-website
Homepage Jacco Vink