Nederlandse satellietbeelden luchtkwaliteit in Google Earth

Projectie van koolmonoxide-waarnemingen van SCIAMACHY op de Google Earth aardbol laat zien dat vooral boven Centraal-Afrika de concentraties hoog zijn (Bron: SRON)
Projectie van koolmonoxide-waarnemingen van SCIAMACHY op de Google Earth aardbol laat zien dat vooral boven Centraal-Afrika de concentraties hoog zijn (Bron: SRON)
De uitstoot en verspreiding van vervuilende stoffen en broeikasgassen in de atmosfeer is nu door iedereen te volgen met Google Earth.

Het Nederlands ruimteonderzoeksinstituut SRON en het KNMI stellen de satellietbeelden van de ruimte-instrumenten Sciamachy en het Ozone Monitoring Instrument (OMI) beschikbaar via internet. Met Google Earth zijn deze beelden te projecteren op de aardbol en kunnen de beelden als filmpjes worden getoond.

Volgens Ilse Aben, hoofd atmosferisch onderzoek bij het Nederlands ruimteonderzoeksinstituut SRON is nu bijvoorbeeld de relatie tussen de uitstoot van methaan en rijstvelden voor iedereen in één oogopslag te zien.


De aandacht voor de klimaatproblematiek bij pers, publiek en politiek is vandaag de dag groter dan ooit. Google Earth stelt belangstellenden en ook wetenschappers in staat om snel en eenvoudig een eerste indruk te krijgen van wat er in de atmosfeer aan de hand is.

Satellieten kunnen in enkele dagen een beeld krijgen van de samenstelling van de atmosfeer van de hele aarde. Daardoor spelen ze een cruciale rol in het onderzoek naar atmosfeer en klimaat.


Terwijl de aanwijzingen voor verandering van het klimaat onmiskenbaar zijn, blijkt ook steeds weer hoe complex het klimaatsysteem is. Ilse Aben stelt dat er in het onderzoek voortdurend gezocht wordt naar verbanden tussen verschillende datasets. De Sciamachy-metingen aan de luchtvervuiler koolmonoxide en het broeikasgas methaan kunnen met behulp
van Google Earth nu makkelijk gerelateerd worden aan bijvoorbeeld bosbranden en rijstvelden.

De Sciamachy-gegevens downloaden

De OMI-gegevens downloaden


Projectie van koolmonoxide-waarnemingen van SCIAMACHY op de Google Earth aardbol laat zien dat vooral boven Centraal-Afrika de concentraties hoog zijn (Bron: SRON)

Projectie van koolmonoxide-waarnemingen van SCIAMACHY op de Google Earth aardbol laat zien dat vooral boven Centraal-Afrika de concentraties hoog zijn (Bron: SRON)

Projectie van koolmonoxide-waarnemingen van SCIAMACHY op de Google Earth aardbol laat zien dat vooral boven Centraal-Afrika de concentraties hoog zijn (Bron: SRON)

Projectie van koolmonoxide-waarnemingen van SCIAMACHY op de Google Earth aardbol laat zien dat vooral boven Centraal-Afrika de concentraties hoog zijn (Bron: SRON)