Mijlpaal voor MICADO-instrument voor de Extremely Large Telescope

MICADO, het eerste speciaal voor ESO’s Extremely Large Telescope (ELT) ontwikkelde camerasysteem, heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. Het MICADO-consortium is, samen met een groep van externe deskundigen van over de hele wereld, een week lang bijeen geweest op het ESO-hoofdkwartier in Garching (Duitsland) om de optiek, mechanica, software en elektronica van het instrument, en het bijbehorende budgetplan onder de loep te nemen, om zo te kunnen vaststellen welke terreinen meer aandacht verdienden.

Artist’s impression van het MICADO-instrument. Credit: MICADO consortium/ESO
Artist’s impression van het MICADO-instrument. Credit: MICADO consortium/ESO

Na de bijeenkomst handelde het MICADO-team alle belangrijke vragen af die tijdens de review aan de orde kwamen, en nu is het instrument formeel geslaagd voor zijn voorbereidende ontwerpevaluatie. Een gedetailleerdere ontwerpfase, die moet leiden tot de uiteindelijke ontwerpevaluatie en de bouw van de vele componenten van het instrument, is in gang gezet.

Via de Nederlandse Onderzoekschool voor Astronomie (NOVA) zijn ook Nederlandse astronomen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Leiden, en de NOVA optische/infrarood-instrumentatiegroep betrokken bij de ontwikkeling en bouw van MICADO. 

MICADO – de Multi-Adaptive Optics Imaging Camera for Deep Observations – is uitgerust voor het maken van opnamen, met name in het nabij-infrarood, en voor nauwkeurige en gevoelige spectroscopie. Om het vertroebelende effect van de aardatmosfeer te compenseren, zal MICADO gebruik maken van twee verschillende adaptieve optische systemen. De vervormbare M4-spiegel wordt gebruikt voor scherpe opnamen met een klein beeldveld.; de andere gebruiken de volledige capaciteiten van de MAORY-adaptieve  optische modules voor een groter beeldveld.

MICADO zal de flexibiliteit hebben om vele soorten objecten aan de hemel waar te nemen en zijn spectroscopische capaciteiten zullen onze kennis van de samenstelling van deze objecten aanzienlijk vergroten. Het instrument zal enkele van de meest fascinerende kwesties in de astronomie kunnen onderzoeken, waaronder de vragen hoe exoplaneten ontstaan, welke invloed de zwarte gaten in de centra van sterrenstelsels hebben op hun moederstelsels en hoe het heelal mettertijd is geëvolueerd. 

De Nederlandse co-PI van MICADO, Eline Tolstoy noemt het “een zeer belangrijke mijlpaal”. “Ik ben heel trots op het hele Nederlandse MICADO-team. Zij hebben zich enorm ingezet om deze eerste belangrijke stap mogelijk te maken. De dag dat MICADO met de ELT de scherpste beelden van het heelal ooit mogelijk zal maken is nu echt een stap dichterbij gekomen. Dit is spannend voor ons allemaal.”

Meer informatie op de Nederlandstalige ESO-pagina's