Meer sterrenkunde op de basisschool

Meer sterrenkunde op de basisschool
Er komt meer geld voor natuuronderwijs en sterrenkunde op de basisschool om de onderzoekende belangstelling en de verwondering van kinderen voor natuur en technologie verder te stimuleren. Minister Van der Hoeven van OCW heeft € 750.000 ter beschikking gesteld voor de projecten ‘Verandering’ en ‘Universe Awareness’. De projecten zijn initiatieven van wetenschappers uit verschillende disciplines en zullen in het kader van het Programma VTB op basisscholen worden geïntroduceerd.


Beide projecten sluiten aan bij de doelstelling van het ministerie om wetenschap en techniek een vaste plek te geven in het basisonderwijs. Ook de Tweede-Kamerleden Mirjam Sterk (CDA), Nebahat Albayrak (PvdA) en Eske van Egerschot (VVD) bepleitten dat vorige week, tijdens de bètatop Vliegende Hollanders in Amsterdam. Zij vinden dat wetenschap en techniek de derde pijler in het basisonderwijs moet worden, naast taal en rekenen.


Het project ‘Verandering’ is een initiatief van de Nederlandse aardrijkskundigen, biologen, sterrenkundigen en weerkundigen en heeft € 375.000 toegekend gekregen. Het project speelt in op de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen naar de aard, de oorzaak en de samenhang van veranderingen in de natuur. Actuele thema’s komen aan bod zoals een maansverduistering, een muggenplaag, hoge waterstanden, een novemberstorm en smeltende poolkappen. De initiatiefnemers Peter Barthel (hoogleraar sterrenkunde in Groningen) Leen van den Oever (directeur van het Nederlands Instituut voor Biologie in Utrecht) en Niek de Kort (projectleider ‘Verandering’) bouwen hiermee voort op de ervaringen rond het succesvolle basisschoolproject ‘Seeds in Space’ aan boord van de ruimtevlucht van André Kuipers in 2004. Het project start met 40 proefscholen en de Pabo's. Vanaf 2008/2009 kunnen alle scholen in Nederland over de geproduceerde en geteste onderwijsmaterialen beschikken.


Universe Awareness (UNAWE) is een nieuw, internationaal programma, dat gericht is op economisch benadeelde kinderen tussen 4 en 10 jaar in ontwikkelingslanden en in Europa. Het heeft voor een periode van drie jaar € 125.000 per jaar toegezegd gekregen. De initiatiefnemers, onder wie de Leidse professor George Miley, willen jonge kinderen een gevoel voor de omvang en schoonheid van het universum meegeven door bewustwording van het heelal. Dat verbreedt hun blik en stimuleert de ontwikkeling van hun wereldbeschouwing. Een van de doelen van UNAWE is de ontwikkeling van spelletjes, avonturenfilms en liedjes over het heelal om het voorstellingsvermogen van kinderen te stimuleren. Pilotprojecten in Venezuela en Tunesië hebben laten zien dat het belangrijk is dat dit materiaal ter plekke wordt ontwikkeld. UNAWE kiest een bottom-up benadering, zodat aangesloten kan worden bij de lokale behoeften en opvattingen. In Nederland zal dit onderwijsmateriaal in overleg met het Programma VTB worden ontwikkeld.


Het Programmabureau VTB heeft eind 2004 van het ministerie van OCW en de technische branches de opdracht gekregen om techniek een stevige positie in het basisonderwijs te geven. Het Programmabureau heeft 24 regionale steunpunten opgericht, die scholen ondersteunen bij de invoering van wetenschap en techniek. Daarnaast is er aandacht voor onderwijs op de pabo’s, maakt VTB zich sterk voor een aantrekkelijk lesaanbod en initieert VTB onderzoek naar techniek en onderzoekend leren. Op dit moment zijn er 1330 VTB-scholen, in 2010 zullen er 2500 scholen aan het programma deelnemen. Het Programmabureau VTB werkt in opdracht van het Platform Bèta Techniek, dat uitvoering geeft aan het kabinetsbeleid zoals omschreven in het Deltaplan Bèta/techniek.


Unawe-programma

VTB-programma