Marijn Franx lid van de KNAW

Marijn Franx lid van de KNAW
15 mei 2009

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft 28 nieuwe leden gekozen. Onder hen is de Leidse hoogerlaar sterrenkunde prof. dr. Marijn Franx (1960). Franx bestudeert de vorming en evolutie van sterrenstelsels.

De in totaal ruim tweehonderd gewone leden van de Akademie zijn vooraanstaande wetenschapsbeoefenaren, werkzaam op alle terreinen van het wetenschappelijk onderzoek.

Als een Akademielid de leeftijd van 65 jaar bereikt, komt zijn of haar plaats vrij voor een nieuw lid. De Akademieleden kiezen jaarlijks nieuwe leden aan de hand van aanbevelingen uit de wetenschappelijke gemeenschap. De verkiezing gebeurt op grond van hun wetenschappelijke prestaties.

De KNAW adviseert de regering over ontwikkelingen in de wetenschap, bevordert de nationale en internationale samenwerking op wetenschappelijk gebied, is actief bij de kwaliteitsbeoordeling van wetenschappelijk onderzoek en is verantwoordelijk voor negentien instituten voor wetenschappelijk onderzoek en voor dienstverlening aan de wetenschap, met in totaal ruim twaalfhonderd medewerkers.

KNAW