Leren met het Jaar van het Licht

Internationaal Jaar van het Licht 2015
Internationaal Jaar van het Licht 2015

Het jaar 2015 is het Internationaal Jaar van het Licht. Natuurlijk zijn daar mooie lessen bij te bedenken voor alle leeftijden. Een overzicht van beschikbaar lichtgerelateerd lesmateriaal.

NOVA maakte speciaal voor de bovenbouw van havo/vwo drie lespakketen over zonlicht, sterlicht en exoplaneten:
* Onderzoek de zon: over de geschiedenis van onderzoek naar licht, lichtspectra en zonnespectra.
* Sterlicht: over golflengte, absorptielijnen en de chemische samenstelling van een ster.
* Zoektocht exoplaneten: over exoplaneten en de transitmethode

Landelijk scholenexperiment voor heel het voortgezet onderwijs
In het najaar van 2015 kunnen alle scholen voor het voortgezet onderwijs meedoen met een spannend landelijk scholenexperiment (pdf). Scholieren bouwen een spectrometer van huis-tuin-en-keukenmateriaal en onderzoeken de lampen in hun buurt. Klassen kunnen meetresultaten invoeren in een databank. Zo ontstaat een landelijk overzicht van welke verlichting waar gebruikt wordt.
* Leerlingen uit de onderbouw bouwen een spectrometer en analyseren hiermee lichtbronnen in de buurt.
* Leerlingen uit de 3e en 4e krijgen lesmateriaal over hoe de zelfbouw-spectrometer werkt.
* 5e en 6e-klassers kunnen de gevonden data gebruiken voor hun profielwerkstuk. Zij ontvangen een handleiding over hoe ze de databank kunnen raadplegen

Lichtgeraleerde lessen voor PO en onderbouw VO
De Nederlandse tak van de European Space Education Research Office (ESERO NL) biedt ondersteuning aan docenten van het primair en voortgezet onderwijs op het gebied van ruimtevaart en sterrenkunde. Op de Nederlandse site staat een overzicht van hun lichtlessen voor primair onderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Techniek Toernooi voor het basisonderwijs
Leerlingen uit het basisonderwijs kunnen tijdens het Techniek Toernooi 2015 aan de slag met speciale uitdagingen over licht.

Meer over het Internationaal Jaar van het Licht
www.iyl2015.nl: Nederlandse site
www.light2015.org: Wereldwijde site (Engels)
Playlist: 5 filmpjes van de Nederlandse opening van het Jaar van het Licht (met o.a. Robbert Dijkgraaf en Hans Clevers)