Leidse astronoom George Miley verkozen tot Akademiehoogleraar

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemt dit jaar voor het eerst vijf 'Akademiehoogleraren'. Dit programma beoogt prominente senior onderzoekers aan Nederlandse universiteiten de laatste vijf of tien jaar van hun wetenschappelijke carrière geheel vrij te maken voor het doen van onderzoek. Een Akademiehoogleraar blijft in dienst van zijn of haar universiteit, maar wordt vrijgesteld van alle bestuurlijke taken en lesgeven. De KNAW stelt voor elk jaarlijks 200.000 euro beschikbaar voor research- en salaris-kosten. Van de universiteit in kwestie wordt verlangd dat die de vrijkomende fondsen gebruikt om een of meer jongere onderzoekers aan te stellen met het potentieel om hoogleraar in hetzelfde specialisme te worden. De KNAW wil met dit programma de doorstroming in de wetenschappelijke staf van universiteiten bevorderen en tegelijkertijd de kennis en ervaring van oudere onderzoekers beter benutten.De eerste vijf Akademiehoogleraren zijn:

Maurits Alessie (Universiteit Maastricht)

Gerard 't Hooft (Universiteit Utrecht)

George Miley (Universiteit Leiden)

Roeland Nolte (Katholieke Universiteit Leiden)

Gün Semin (Vrije Universiteit)
Prof. Dr.George Miley (1942, Ierland) is hoogleraar astronomie aan de Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van de Leidse Sterrewacht. Hij is van origine radio-astronoom, maar zijn tegenwoordige onderzoek kenmerkt zich door een 'veel-golflengtes' aanpak, waarbij optische, radio- en submillimeter-waarnemingen gecombineerd worden.In de jaren tachtig ontwikkelde Miley een methode (de 'ultra steil spectrum' - techniek) om extreem verre radio-sterrenstelsels te ontdekken. Van de tot nu toe bekende 200 verste radio-sterrenstelsels (op afstanden van meer dan 10 miljard lichtjaar) is tachtig procent met deze methode gevonden.Gedurende zijn lange carrière was (en is) Miley betrokken bij menig baanbrekend astronomisch instrumentarium. Zo was hij een pionier op het gebied van de intercontinentale radio interferometrie, en vervult sinds de jaren negentig eenzelfde rol bij het ontwikkelen van de optische interferometrie op de Very Large Telescope van de ESO in Chili.Miley is al een van de meest wetenschappelijk geciteerde astronomen in Nederland. Zijn uitverkiezing tot Akademiehoogleraar geeft hem de kans zich te concentreren op twee hoofdtaken.
Ten eerste is hij, als lid van het Science Team van de nieuwe camera van de Hubble ruimte-telescoop (de Advanced Camera for Surveys), in een uitstekende positie om het onderzoek naar de allereerste clusters van sterrenstelsels verder te brengen. De vorming van deze protoclusters, relatief kort na de Oerknal, vormt een belangrijk hoofdstuk in de ontstaansgeschiedenis van het heelal. Ten tweede zal hij, als voorzitter van de Nederlandse stuurgroep, meer tijd kunnen besteden aan LOFAR, een project dat nu in een beslissende fase komt. LOFAR (Low Frequency Radio Array) is een radio-telescoop van een nieuwe generatie die de Westerbork Synthese Radiotelescoop moet gaan opvolgen.


Nadere informatie:

George Miley

Miley@strw.leidenuniv.nl

Meer informatie over het Akademiehoogleraarschap en over de overige geselecteerden