Joost Wardenier wint De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde 2019

J.P. (Joost) Wardenier MSc, Universiteit Leiden, heeft De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs voor Sterrenkunde 2019 gewonnen voor zijn afstudeerspcriptie Holograms on Hawaii: A Holographic Aperture Mask for Keck OSIRIS. Hij krijgt de prijs vanmiddag uitgereikt bij de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW), het oudste 'Geleerde Genootschap' in Nederland, die in 1752 werd opgericht als Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, met als doel het bevorderen van de wetenschap, in de ruimste zin.

Joost Wardenier
Joost Wardenier

In zijn masterscriptie laat Joost Wardenier zien hoe het mogelijk is om met een gesegmenteerde telescoop optische interferometrie te bedrijven, in het bijzonder met hoog contrast. Hiermee wordt het toepassingsgebied van een enkele telescoop vergroot door niet alleen het verzamelend vermogen voor fotonen te benutten, maar ook nog door de diffractielimiet heen te breken en hierdoor scherpere opnames te maken dan waarvoor de telescoop eigenlijk is ontworpen.

De commissie was onder de indruk van de heldere schrijfstijl, het fundamenteel uitleggen van het probleem, het aandragen van een oplossing en vervolgens nog laten zien dat deze in de werkelijkheid ook echt kan worden toegepast. Ook was de jury onder de indruk van het feit dat dit werk al tot enkele publicaties en een uitgewerkt en bekostigd instrumentvoorstel heeft geleid.

De De Zeeuw-Van Dishoeck Afstudeerprijs bestaat sinds 2014. Het doel is om jong talent in de astronomie te stimuleren. De prijs wordt jaarlijks toegekend voor de beste masterscriptie op het gebied van de sterrenkunde, geschreven aan een Nederlandse universiteit. De prijs bestaat uit een oorkonde en 3000 euro. De jurering wordt verzorgd door de KHMW, die jaarlijks tal van wetenschappelijke prijzen toekent.

KHMW