#IAU100: veelgestelde vragen

#IAU100: veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen en antwoorden over #IAU100

V Wat is IAU100?
In 2019 viert de Internationale Astronomische Unie zijn honderdjarig bestaan (IAU100). Onder het motto ‘100 jaar, één sterrenhemel’ wordt in 2019 een eeuw aan astronomische ontdekkingen onder de aandacht van het publiek gebracht. Ook is er aandacht voor de inzet van de sterrenkunde als hulpmiddel voor onderwijs, ontwikkeling en diplomatie.

V Wie leidt IAU100?
Om IAU100 te coördineren heeft de IAU is samenwerking met mondiale partners een taakgroep opgericht. Het IAU100-secretariaat is gevestigd bij de Leidse Sterrewacht. De coördinatie van de Nederlandse activiteiten is in handen van het NOVA Informatie Centrum aan de Universiteit van Amsterdam.

V Wanneer starten de evenementen?
De IAU100-evenementen zijn officieel van start gegaan tijdens de Algemene Vergadering van de IAU in augustus 2018 in Wenen, en zullen doorlopen tot eind 2019. 

V Wat zijn de thema’s van IAU100? 
De mondiale IAU100-projecten zijn ontwikkeld binnen acht thema’s die zullen bijdragen aan het bereiken van de hoofddoelstellingen van IAU100. De thema’s zijn: star parties; IAU-vieringen; sterrenkunde-educatie; inclusieve sterrenkunde; natuurlijk en cultureel sterrenkundig erfgoed; 100 jaar algemene relativiteitstheorie: eclips; nieuwe werelden: ‘Zijn we alleen’; sterrenkundige en duurzame ontwikkelingsdoelen. 

V Wat zijn de mondiale IAU100-projecten?
De mondiale projecten staan hier: https://www.iau-100.org/projects. Ze worden gecoördineerd op nationaal, regionaal en internationaal niveau. De activiteiten zijn ontwikkeld binnen de acht thema’s en zijn bedoeld om de doelstellingen van IAU100 te behalen. 

V Hoe bereikt IAU100 de doelstellingen?
Door wereldwijd projecten te organiseren zal de interesse in wetenschap in het algemeen en astronomie in het bijzonder worden gestimuleerd. De evenementen en activiteiten zullen ook gericht zijn op de mondiale astronomische gemeenschap, nationale wetenschapsorganisaties, beleidsmakers, studenten, families en het algemene publiek. 

V Waar kan ik meer informatie vinden?
Het IAU100-secretariaat heeft een website waar alle details over IAU100 te vinden zijn: https://www.iau-100.org/. Voor updates over activiteiten in Nederland zie: http://www.astronomie.nl/iau100.