Huib Jan van Langevelde nieuwe directeur JIVE

Per 1 september wordt Huib Jan van Langevelde de nieuwe directeur van het 'Joint Institute for VLBI in Europe' (JIVE), gevestigd bij ASTRON in Dwingeloo.
Per 1 september wordt Huib Jan van Langevelde de nieuwe directeur van het 'Joint Institute for VLBI in Europe' (JIVE), gevestigd bij ASTRON in Dwingeloo.
Per 1 september wordt Huib Jan van Langevelde de nieuwe directeur van het 'Joint Institute for VLBI in Europe' (JIVE), gevestigd bij ASTRON in Dwingeloo.

JIVE is het centrale instituut van het Europese 'Very Long Baseline Interferometry (VLBI)' Netwerk waarin 17 telescopen in 11 landen samenwerken om sterrenkundige waarnemingen te doen met fantastisch scheidend vermogen. Huib Jan van Langevelde (44) heeft de laatste 12 jaar in diverse functies bij JIVE gewerkt. De laatste jaren gaf hij leiding aan een aantal internationale projecten op het gebied van wetenschappelijke dataverwerking. In zijn wetenschappelijk onderzoek bestudeert hij de materie rond jonge of juist oude sterren en in het bijzonder interstellaire masers.

JIVE is een samenwerking van de organisaties voor wetenschapsbeleid in 7 landen, waaronder NWO in Nederland, en is gehuisvest bij het NWO instituut ASTRON in Dwingeloo. Binnen het Europese VLBI Netwerk (EVN) fungeert JIVE als de centrale plek voor gegevensverwerking, maar ook als bezoekerscentrum waar astronomen hun gegevens verwerken. Het speelt ook een belangrijke rol in de technologische ontwikkelingen en een groot deel van de staf is actief betrokken bij sterrenkundig onderzoek. JIVE is een instituut met een zeer internationale inslag; maar liefst 13 nationaliteiten zijn vertegenwoordigd onder haar 35 stafleden.

De betrokkenheid van Van Langevelde bij radio en millimeter interferometrie begon bij de Sterrewacht Leiden, waar hij studeerde en promoveerde. Vervolgens werkte hij in New Mexico aan het nieuwe Amerikaanse VLBI netwerk. Na zijn terugkeer in Nederland speelde hij een belangrijke rol bij de ingebruikname van de centrale data-processor van de EVN bij JIVE in Dwingeloo. Vanaf 1998 bekleedde hij diverse leidinggevende functies bij JIVE, eerst bij de dagelijkse operaties van de correlator, later als leider van diverse software projecten binnen de EVN. Tegelijkertijd voerde hij meerdere innovatieve sterrenkundige projecten uit, bijvoorbeeld het bepalen van de afstand tot maser sterren door hun positie aan de hemel met grote nauwkeurigheid te volgen. Hij is verbonden aan de Universiteit Leiden, waar hij een gedeelte van zijn astronomisch onderzoek doet en betrokken is bij de opzet van nieuwe millimeter telescopen zoals de eSMA en ALMA. Van Langevelde is lid van een aantal nationale en internationale commissies op het gebied van sterrenkundige instrumentatie en gegevensverwerking.

Van Langevelde heeft de positie van interim directeur bekleed sinds februari 2007 toen hij het roer overnam van Mike Garrett, die de positie van algemeen directeur van ASTRON had aangenomen. Onder de verantwoordelijkheden van de directeur van JIVE valt ook het leiding geven aan een internationaal, door de EU gesubsidieerd project om e-VLBI te ontwikkelen. Bij deze techniek worden de telescopen direct met de centrale supercomputer bij JIVE verbonden via speciaal breedbandig Internet. JIVE ontwikkelt ook nieuwe technieken om de bandbreedte van de telescopen verder te vergroten en zo de gevoeligheid van de EVN te verbeteren. Hierbij hoort ook een nieuwe centrale supercomputer voor de EVN in Dwingeloo voor de gegevensverwerking.

JIVE website