Harold Linnartz krijgt Vici-subsidie van NWO

2 februari 2010. De Leidse astronoom Harold Linnartz heeft een Vici-subsidie gekregen van NWO.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft deze subsidie aan in totaal 31 vernieuwende wetenschappers toegekend. De Vici bedraagt maximaal 1.500.000 euro per persoon en is hiermee één van de grootste persoonsgebonden subsidies van Nederland. Met de subsidie kunnen de onderzoekers in vijf jaar tijd een eigen onderzoeksgroep opbouwen.

Prof. Linnartz onderzoekt de (exotische) chemische reacties tussen en rondom sterren. Ondanks de lage temperaturen, sterke stralingsvelden en lage dichtheden worden daar complexe moleculen gevormd. Linnartz bootst in het laboratorium processen na die de aanwezigheid van de waargenomen moleculen in de ruimte kunnen verklaren.

Dit jaar schreven 220 onderzoekers een beknopte vooraanvraag voor een Vici. NWO nodigde 94 onderzoekers uit om hun aanvraag verder uit te werken, waarvan er uiteindelijk 31 werden gehonoreerd. Onder de geselecteerde kandidaten bevinden zich zeven vrouwen.

De Vici-subsidie is bestemd voor zeer ervaren onderzoekers die hebben aangetoond met succes een eigen vernieuwende onderzoekslijn tot ontwikkeling te kunnen brengen en die als coach voor jonge onderzoekers kunnen fungeren. Vici biedt de onderzoeker de gelegenheid een eigen onderzoeksgroep op te bouwen, vaak vooruitlopend op een structurele hoogleraarspositie.