Harold Linnartz bijzonder hoogleraar Laser Centrum VU Amsterdam

De Stichting Physica benoemt per 1 juni 2008 Harold Linnartz (Sterrewacht Leiden) tot bijzonder hoogleraar op de leerstoel ‘Moleculaire Laboratorium Astrofysica’. Deze leerstoel is verbonden aan het Laser Centrum Vrije Universiteit te Amsterdam.

Linnartz is aan de Radboud Universiteit Nijmegen gepromoveerd in de experimentele natuurkunde en heeft aan de Universiteit van Bazel (Zwitserland) een 'Habilitation' in de 'astro-spectroscopie' afgerond. Hij is sinds september 2005 werkzaam als UHD aan de Sterrewacht Leiden waar hij leiding geeft aan het Sackler Laboratorium voor Astrofysica.

Zijn onderzoek richt zich op het spectroscopisch karakteriseren van astrofysisch relevante moleculen, zowel in de gas fase als in inter- en circumstellair ijs, en de fysisch-chemische studie van processen die in de ruimte verantwoordelijk zijn voor de vorming van complexe moleculen.

Met de benoeming zal een bestaande samenwerking met de VU, in het bijzonder de FOM-groep atoom-, molecuul- en laser fysica, verder worden geïntensiveerd. Doelstelling is om geavanceerde en nieuwe laser technieken in te zetten voor de spectrale kenmerking van niet stabiele moleculen – met name ionen, radicalen en geexciteerde systemen - die in inter- en circumstellaire wolken voorhanden zijn en als reactieve tussenproducten een sturende rol hebben in tal van molecuul
astrochemische processen.