Genootschapsmedaille voor prof. dr. Ed van den Heuvel

Op vrijdag 24 november 2006 ontvangt prof. dr. Ed van den Heuvel, emeritus hoogleraar Sterrenkunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA) de Genootschapsmedaille van het Genootschap ter bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde. De medaille wordt eens in de tien tot vijftien jaar toegekend aan een onderzoeker die door oorspronkelijk onderzoek een eminente bijdrage heeft geleverd aan de door het Genootschap bestreken wetenschapsgebieden.

Van den Heuvel ontvangt de medaille voor zijn bijzondere verdienste voor de sterrenkunde, voor zowel zijn bijdragen aan de theorievorming van dubbelstersystemen als de manier waarop hij de Amsterdamse sterrenkunde groot aanzien heeft gegeven. Als wetenschappelijk directeur van het sterrenkundig instituut Anton Pannekoek van de UvA heeft hij de internationale samenwerking en de uitwisseling van kennis en wetenschappers enorm gestimuleerd. Hij gaf het instituut daarmee internationale bekendheid. Naast zijn wetenschappelijke activiteiten spande Van den Heuvel zich actief in - en doet dat nog steeds - om de natuurwetenschappen en in het bijzonder de sterrenkunde voor een breed publiek toegankelijk te maken. Zijn lezingen over verschillende sterrenkundige onderwerpen vinden een enthousiast gehoor. Van den Heuvel is tevens medeoprichter van het Amsterdamse Artis Planetarium.

Edward P.J. van den Heuvel (1940) is bekend van zijn onderzoek op het gebied van ontstaan en evolutie van sterren, in het bijzonder neutronensterren en zwarte gaten in dubbelsterren. Hij studeerde natuur- en sterrenkunde in Utrecht waar hij in 1968 promoveerde op een onderzoek naar de rotatie van sterren. In 1970 werd hij benoemd tot hoogleraar Sterrenkunde aan de Vrije Universiteit in Brussel en in 1974 tot hoogleraar Sterrenkunde aan de UvA, waar hij tot zijn emeritaat in 2005 tevens directeur was van het Sterrenkundig Instituut Anton Pannekoek. Hij bekleedde leidende posities op het gebied van sterrenkunde en ruimteonderzoek in binnen- en buitenland en was onder andere gastonderzoeker aan het Institute for Advanced Study in Princeton en de University of California (Santa Cruz en Santa Barbara). Voor zijn werk ontving hij in 1994 een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven, in 1995 de Spinozaprijs, en in 2002 de Descartesprijs van de Europese Unie. Van den Heuvel is sinds 1982 lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Website van het Genootschap