Een reis naar mars - groep 7/8 en onderbouw vmbo/havo/vwo

Een lesbrief voor leerlingen vanaf groep 7 over de mars, andere planeten en de maan. De lesbrief is ook prima thuis te doen. Je leert onder andere over: de afstanden in ons zonnestelsel, de tijd die het kost om in ons zonnestelsel te reizen, de snelheid waarmee licht zich voortbeweegt en de duur van een jaar op andere planeten.

Een artistieke impressie van een krater op Mars met ijs erin
Een artistieke impressie van een krater op Mars met ijs erin

https://www.astronomie.nl/lesmateriaal/een-reis-naar-mars-9