Dwingeloo Radiotelescoop is rijksmonument

Dwingeloo Radiotelescoop is rijksmonument
De radiotelescoop in Dwingeloo staat op de lijst van 100 topmonumenten uit de ‘Wederopbouwperiode 1940-1958’. Dit is een belangrijke stap voor de Stichting CAMRAS, de stichting die de radio-telescoop in Dwingeloo nieuw leven inblaast. Onder het motto ‘gebruik is de beste wijze van behoud en beheer’ werkt de stichting CAMRAS aan het herstel van de telescoop om deze vervolgens beschikbaar te stellen voor onderwijs, publiek, amateurastronomen en radiozendamateurs.

De 100 objecten die minister Plasterk van OCW heeft aangewezen hebben een bijzondere architectuur of nationale herinneringswaarde en komen daarom in aanmerking voor de status van beschermd rijksmonument.


In de wederopbouwperiode werden in cultuurwetenschappelijk opzicht gigantische innovatieve bouwwerken gecreëerd, getuige de bouw van de radiotelescoop in Dwingeloo, toentertijd bekostigd met de helft van het nationale wetenschapsbudget.

Bij de inauguratie in 1956 was dit de grootste draaibare radiotelescoop van de wereld. Deze radiotelescoop heeft aan de basis gestaan van de toppositie in de wereld van de radioastronomie die Nederland sindsdien inneemt. De telescoop werd 'overbodig' na de ingebruikneming van de veertien telescopen in Westerbork.

De toekenning van een monumentale status valt op het moment dat de stichting CAMRAs geldbronnen aanboort om de restauratie te financieren. De stichting kan nu subsidie aanvragen bij het rijk. Een jaar geleden werd de telescoop voorgedragen als industrieel monument.

CAMRAS